1 løvstien 1
GANGBRU. Starten på den 383 meler lange gangbrua fra nord.

Reduserte rasfare ved å sprenge turstien inn i terrenget

Turvei langs Løvstakken i Bergen er komplett. Med ei gangbru på 383 meter er den 6,4 kilometer lange turveien Løvstien i Bergen fullført.