Konsernsjef Mattias Johansson i Bravida. Foto: Erik Burås / Studio B13

Redusert omsetning, men styrket resultat for Bravida Norge

Bravida Norge reduserte omsetningen med 13 prosent i andre kvartal, men driftsresultatet gikk opp fra 48 til 57 millioner svenske kroner sammenlignet med samme kvartal i 2019. For hele konsernet økte både omsetning og margin i andre kvartal.

Det skriver Bravida i en pressemelding fredag.

– Det er veldig gledelig at vi, på tross av covid-19-pandemien, kan innfri vår uttalte ambisjon fra 2019 om organisk vekst første halvår 2020. I kvartalet økte nettoomsetningen med seks prosent, noe som overstiger Bravidas vekstmål. Den organiske veksten var på tre prosent, og oppkjøpene bidro med seks prosent, men den svekkede norske kronen bidro negativt med tre prosentenheter. Marginen økte i kvartalet til 5,9 prosent, marginene forbedret seg i Norge, Danmark og Finland, sier konsernsjef Mattias Johansson i Bravida.

‒ Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å opprettholde omsetningen selv om kvartalet har vært preget av koronapandemien med lavere etterspørsel etter våre tjenester og økt fravær blant våre ansatte grunnet smittevernstiltak. Resultatmarginen øker i både kvartalet og halvåret grunnet god kostnadsstyring og forbedret prosjektgjennomføring. Vi har brukt mye ressurser på kompetanseheving, prosjektselektering med fokus på tidligfaseprosjekter, og det har gitt resultater, kommenterer administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke.
I Bravida Norge ble nettoomsetningen redusert med 13 prosent i andre kvartal, fra 1.199 millioner svenske kroner i 2019 til 1.048 millioner i år. Den organiske veksten ble på negative to prosent.

Driftsresultatet økte kraftig fra 48 millioner svenske kroner i andre kvartal 2019 til 67 millioner i samme kvartal i år, men dette må også sees i sammenheng med to store nedskrivninger i andre kvartal i fjor.

Totalt for første halvår 2020 har Bravida Norge redusert nettoomsetningen med åtte prosent fra 2.455 millioner svenske kroner i 2019 til 2.262 millioner i år. Driftsresultatet har økt med 31 prosent fra 92 til 121 millioner svenske kroner.