Teknisk leder for sikkerhet i Bravida Fredrikstad Arild Hansen (fra venstre), avdelingsleder Leif Steinar Larsen i Bravida Elektro Drammen, avdelingsleder Martin Andersen i Bravida Asker Elektro og regiondirektør i Bravida Norge Øyvind Hagen møtte prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Bravida

Bravida signerte sin største sikkerhetskontrakt noensinne

Bravida Norge skal levere alle sikkerhetstekniske fag til nytt sykehus i Drammen. Dette er den største sikkerhetskontrakten i selskapets historie i Norge.

Det skriver Bravida Norge i en pressemelding onsdag.

Kontraktsverdien er, ifølge meldingen, over 130 millioner kroner før merverdiavgift.

Bravida signerte tirsdag 7. juli kontrakt med Helse Sør-Øst RHF for sikkerhetsleveranser til nytt sykehus i Drammen. Leveransen inneholder system for adgangskontroll, samt øvrige systemer og tjenester for alarm og overvåkning i forbindelse med brann og tyveri. Leveransen inneholder også installasjon og tjenester knyttet til lås og beslag.

Det nye sykehuset i Drammen vil bli lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og områdesykehus for hele Vestre Viken. Sykehuset bygges på Brakerøya industriområde, og er planlagt å være i full drift sommeren 2025.

‒ Bravida Norge ser frem til å levere Sikkerhetsleveransen til nytt sykehus i Drammen. Vi har gjennom de siste årene jobbet målrettet for å nettopp vinne denne kontrakten, og vi innehar den riktige kompetansen og bemanningen som skal til for å ivareta Sykehusbygg sine forventninger. Bravidas avdelinger i Drammen, Asker, Fredrikstad og Oslo vil sammen utføre dette oppdraget hovedsakelig med bruk av egne ressurser. Unntaket gjelder lås og beslag, hvor også samarbeidspartner vil bli benyttet. Det at vi benytter våre egne ansatte betyr mye for videreutviklingen av kompetansen i avdelingenes sikkerhetsmiljøer sier Øyvind Hagen, Regiondirektør i Bravida Norge.