Rapporter som lønner seg

Skader og farer på byggeplassen må bekjempes på bred front. Nå venter ekstra belønning på aktive rapportører på St. Olavs Hospital, melder Helsebygg Midt-Norge.

Helsebygg lanserer nå RUH-kampanjen-07 (Rapport - Uønsket - Hendelse). Hensikten med kampanjen er å fordoble tallet på rapporter om forhold som kan forbedres, uønskede hendelser og farlige tilstander på byggeplassen. Dette er viktig fordi:

* RUH er effektiv skadeforebygging.

* RUH er å lære av feil - før uhell oppstår.

* RUH er å bry seg om seg selv og sine arbeidskamerater.

* RUH er en mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.

* RUH er enkelt å fylle ut og leveres nærmeste leder.

Dessuten kan RUH være ekstra lønnsomt, både for den enkelte ansatte og firmaet han/hun arbeider i. De 10 flittigste RUH-skriverne i august får nemlig 1000 kroner hver!

I tillegg vil firmaet med flest rapporter i forhold til timeinnsatsen, innkassere 10 000 kroner. Beløpet skal brukes til HMS-tiltak som kommer de ansatte til gode.