Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la frem rapporten Verdien av veien for blant andre samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la frem rapporten Verdien av veien for blant andre samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Rapport: Veinettet gir billionverdier

Bruken av det norske veinettet gir, ifølge en ny rapport fra Menon Economics, en verdi på 1.100 milliarder kroner årlig. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland mener nytteverdien av vei overstiger kostnadene med stor margin.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

– Ikke bare fordi veien er en nødvendighet, men også fordi vår fremtidige inntekt og verdiskapning avhenger av den. Vi kan ikke regne veien som en ren utgiftspost. Veinettet må anses som en inntektsgenerator, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i meldingen.

Torsdag kunne hun presentere ny rapport som Menon Economics har laget på bestilling fra Statens vegvesen. Utredningen tallfester for første gang veiens bidrag til samfunnet.

– Det er ingen selvfølge å være konkurransedyktig i verdens utkant. Fremtidens muligheter og verdier ligger i vår felles infrastruktur. Næringslivet er helt avhengig av veitransport. Både i dag og i fremtiden. Uten veien stopper Norge, sier Hovland.

I en kronikk i Aftenposten torsdag, skriver Hovland at «Vi kan ikke lenger regne veien som en ren utgiftspost, men må anse den som en sentral inntektsgenerator».

– Vi regner alltid kostnader og nytte av nye prosjekter. En vei har liten verdi i seg selv. Verdien ligger i bruken av den. Nå har vi utvidet analysemodellene til å gi en verdi for selve bruken av veien. Dette er ny og viktig innsikt som jeg håper vil være et verktøy for politikere som skal gjøre tøffe valg og prioriteringer framover.

Ifølge Menon-rapporten fordelte verdiene av bruken av det norske veinettet seg slik i 2022:

  • Veiens verdi for varetransporten var 580 milliarder kroner
  • Verdien av arbeids- og tjenestereisene var 220 milliarder
  • Verdien av fritidsreiser og hverdagslogistikk var 330 milliarder

Menon anslår at over halvparten av den samlede verdien på 1.100 milliarder kroner kommer fra godstransport. Personreiser i forbindelse med arbeid utgjør 20 prosent, og personreiser utenom arbeid utgjør de siste 30 prosentene.

Tonnkilometer

Tonnkilometer er produktet av godsmengde og transportavstand.

Eksempel: En lastebil som transporterer to tonn gods i ti kilometer, har utført et godstransportarbeid på 2x10 = 20 tonnkilometer.

Kilde: SSB

I 2022 ble det transportert anslagsvis 256 millioner tonn gods over 22 milliarder tonnkilometer på norske veier. Veien står for 97 prosent av alle godstransport på land målt i verdi og 90 prosent målt i tonnkilometer.

Samtidig ble det gjennomført omtrent 420 millioner tjenestereiser på veien. Hver dag bruker to millioner nordmenn bil til og fra jobb mens 800.000 går, sykler og reiser med buss.