Noen av forfatterne bak NIBIO-rapporten om treimport er Halvor Solheim (fra venstre), Johannes Rahlf, Bjørn Økland og Isabella Børja. Inger Sundheim Fløistad var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Erling Fløistad / NIBIO

Rapport: Tømmer- og trevareimport bryter norsk lov

En rapport fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at loven brytes i tømmer- og trevareimporten, og at lovbruddene øker risikoen for at fremmede og skadelige arter kommer til Norge.

Det skriver NIBIO i en pressemelding på sine nettsider.

Norge har, ifølge meldingen, et betydelig omfang av ulovlig tømmer- og trevareimport. Det betyr stor fare for at fremmede skadegjørere kan spres i norske skoger, skriver NIBO.

– Det er særlig urovekkende at det fortsatt importeres store volum av trevarer som potensielt kan bringe med seg noen av de mest alvorlige skogskadegjørerne som finnes. Dette til tross for at disse er regulert i norske lover og forskrifter, sier Bjørn Økland, seniorforsker ved NIBIO.

– Svært ødeleggende

Ulovlige treprodukter burde, ifølge Økland, oppdages og stanses allerede ved rapportering av varenummer og opphavsland, men tollstatistikken i den nye rapporten tyder imidlertid på at det mangler både informasjon og rutiner for at det skjer.

Les rapporten her.

– Om dette er tilfelle, så er det en alvorlig svikt tatt i betraktning at svært ødeleggende skogskadegjørere kan bli med på lasset, sier han.

Økland advarer mot fremmede arter av insekter, sopp, nematoder eller planter som kan gjøre skade i norske skoger. Det er, ifølge NIBIO-forskeren, vanskelig å utrydde en fremmed art etter at den har ankommet og etablert seg i norsk natur.

Fryktet amerikaner

Importstatistikken viser at ulovlig tømmer og trevare importeres til Norge fra både Nord-Amerika og Asia.

– De alvorligste eksemplene finner vi i importstatistikken fra Nord-Amerika, hvor det har vært importert bartrevirke som potensielt kan føre med seg arter som «mountain pine beetle», «southern pine beetle» og furuvednematode. Den førstnevnte arten forårsaker for tiden det mest omfattende barkbilleutbrudd i kjent historie, og vår stedegne furu er en av flere furuarter som er mottakelig for denne nordamerikanske barkbillearten, opplyser han.

Import av bartrevirke fra Nord-Amerika og andre områder, som blant annet Kina, hvor furuvednematoden finnes, har vært regulert i forskrift siden 1986. I noen tilfeller kan eksportøren behandle trevarer med blant annet varme eller gassing for å oppnå lovlig eksport sammen med et eget sertifikat.

– Men i denne importstatistikken inngår trevarer av et slikt volum at slike metoder ikke er realistiske, sier Isabella Børja, seniorforsker ved NIBIO og ekspert på soppsykdommer.

I tillegg til å øke risikoen for fremmede og skadelige arter til Norge, skriver NIBIO at det også finnes land som har en betydelig eksport av tømmer og trevare fra ulovlig hogst.