Foto: Ella Aarhus

Foto: Ella Aarhus

Rapport: Ingen tegn til korrupsjon i Statsbygg

I en fersk rapport konkluderer revisjonsselskapet PwC med at de ikke finner tegn til at Statsbygg-midler har gått til korrupsjon.

Det var etter en rekke artikler i Dagens Næringsliv at Statsbygg valgte å gjenåpne en intern varslingssak som ble lagt bort i fjor, og lovet å granske «alle røde flagg knyttet til korrupsjonsrisiko».

Varslingssaken omhandlet millionutbetalinger til en britisk, eksmilitær konsulent, som i en årrekke var engasjert for å få fart på vanskelige Statsbygg-prosjekter i Brasil og Malawi, skriver avisen.

Statsbyggs varslingskomité behandlet et internt varsel om utbetalingene i fjor. Komiteen fant brudd på anskaffelsesreglene og uttrykte bekymring for utbetalingene – men lukket deretter saken, uten å undersøke pengestrømmene videre.

Nå har PwC gjennomgått saken på nytt, og skriver i sin rapport at de ikke har funnet noen «indikasjoner på at midler har gått til utenforliggende formål eller korrupsjon». PwC har heller ikke funnet holdepunkter for at Statsbygg-ansatte har vært inhabile da konsulenten fikk sine oppdrag uten anbud.

Statsbygg har selv konkludert med at vedkommende ble engasjert i strid med anskaffelsesreglene, og i rapporten peker PwC på at Statsbygg fremdeles mangler både kompetanse og rutiner for avtaleinngåelser i utlandet.

Statsbygg er også under lupen hos Riksrevisjonen, som i juni vedtok å sette i gang en undersøkelse av hvordan Statsbygg har ivaretatt reglene for habilitet og integritet når de har inngått kontrakter.

Målet er å levere en ferdig undersøkelse til Stortinget i løpet av 2024.