Illustraasjonsfoto: Vidar Knai / SCANPIX

Rapport: Alnabru bør beholdes som sentral jernbaneterminal

Det bør investeres flere milliarder kroner for å modernisere og effektivisere Alnabru som sentral jernbaneterminal i Oslofjord-området, konkluderer en rapport.

Terminalen bør moderniseres for 2,4 milliarder kroner fram mot 2040. Når kapasiteten nærmer seg full utnyttelse, anbefales det å investere 6,8 milliarder kroner for å effektivisere og utvide kapasiteten på terminalen, heter det i rapporten fra Metier OEC og Vista Analyse AS.

De har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kvalitetssikring av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjord-området.

Rapporten konkluderer med at Alnabru bør beholdes og at det ikke bør etableres avlastningsterminaler.