Den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet i Bergen brast på sensommeren og store vannmasser beveget seg nedover Langevatnet og ned mot Eidsvåg. Rundt 130 beboere ble evakuert fra husene sine. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rapport: Alle parter feilvurderte risikoen før demningsbrist i Bergen

Alle parter involvert i byggingen av en fangdam som brast i Bergen, feilvurderte risikoen ved prosjektet, ifølge en ekstern granskningsrapport.

22. august i år brast den midlertidige fangdemningen ved Munkebotsvatnet i Bergen. Vannet som fosset ut førte til stengning av E39, i tillegg til at 133 personer måtte evakueres. Flere eiendommer tok også skade av vannmassene.

Den midlertidige demningen var satt opp mens det pågikk rehabilitering av den opprinnelige demningen.

Alle partene som var involvert i prosjektet skal ha feilvurdert risikoen ved bygging av en fangdam for å demme opp for store nedbørsmengder. I tillegg skal man ha feilvurdert konsekvensene ved et brudd på demningen.

Det kommer fram i en rapport fremlagt av Instanes AS Rådgivende Ingeniører på bestilling fra byrådet i Bergen. Selskapet har spesialisert seg på rådgivning rundt konstruksjon. Denne feilvurderingen av risikoen pekes på som en direkte årsak til at det ble varslet for sent om at demningen kunne briste. Videre sier rapporten at konsekvensene ved et brudd på dammen ikke ble riktig vurdert før 22. august.

Det mangler også dokumentasjon på at Bergen kommune har påsett at planlegging og prosjektering av fangdammen fulgte relevante krav og forskrifter.

Demningen var heller ikke dimensjonert for en 10-årsflom i Munkebotnsvatnet, slik den skulle ha vært.

Byrådet skal ifølge BA følge opp rapporten med en sak til bystyret. Politiet etterforsker også saken om demningsbristen, og de har uttalt at de vil vente på kommunens rapport til NVE før de vurderer om noen bør straffes. Det skriver NRK.

(©NTB)