Arbeidet med å gjenåpne Randklev bru har pågått siden i fjor høst. Foto: Sjøentreprenøren AS
Arbeidet med å gjenåpne Randklev bru har pågått siden i fjor høst. Foto: Sjøentreprenøren AS

Randklev bru skal snart gjenåpnes

Dersom alt går etter planen, skal Randklev bru åpne 20. mai. Da er hele Dovrebanen igjen åpen for togtrafikk.

Det var 14. august i fjor at Randklev bru over Gudbrandsdalslågen kollapset som følge av ekstremværet «Hans». Hendelsen fikk konsekvenser for Dovrebanen, som går over jernbrua. Det betyr at denne delen av strekningen ikke kan trafikkeres. De store vannmengdene førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva.

26. mars skrev Byggeindustrien at Bane Nor støpte pilaren til det kollapsede fundamentet til Randklev bru i uke ni. I slutten av mars holdt de også på med stålarbeider på de to fagverkene som var heist på land.

– Etter en intensiv byggeperiode er Randklev bru klar for trafikk 20. mai i år. Dermed kan godstrafikken gjenopptas på Dovrebanen, og flere persontog kan kjøre på Rørosbanen.

Det skriver Bane Nor i en pressemelding.

Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen.

– Å gjenåpne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen har hatt høyeste prioritet for oss. Dovrebanen er en svært viktig strekning, og det har vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene. Vi takker for tålmodigheten mens vi har jobbet for å gjenåpne Randklev bru, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane Nor, i meldingen.

Ifølge han er det samfunnskritisk at Dovrebanen er åpen.

– Det er kritisk viktig for samfunnet at Dovrebanen er åpen slik at store volum mat og andre nødvendige varer kan fraktes klimavennlig og trafikksikkert med tog mellom Østlandet og Midt-Norge, og videre til Nord-Norge, sier Eriksen.

Et nytt fundament som har blitt bygget under arbeidet med Randklev bru skal tåle mer ekstremvær som følge av klimaendringer.