Foto: Malin Moldeklev Meinhold, Sjøentreprenøren).
Foto: Malin Moldeklev Meinhold, Sjøentreprenøren).

Er i gang med bygging av nytt fundament på Randklev bru

Mandag ble deler av det nye brufundamentet til Randklev bru løftet ut i Gudbrandsdalslågen.

Arbeidet med å gjenoppbygge Randklev bru sør for Ringebu pågår nå etter ekstremværet «Hans» sine herjinger i august i fjor. De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva.

Mandag løftet megakrana fra Danmark deler av det nye brufundamentet ut i Gudbrandsdalslågen, en senkekasse på størrelse med en enebolig.

– Senkekassa er løftet ut der det gamle fundamentet stod, og skal fungere som forskaling og byggegrop for det nye fundamentet som nå skal bygges og støpes. Det har i perioder vært veldig kaldt og utfordrende å jobbe i elva, men nå står senkekassa der takket være dyktige folk fra entreprenørene vi har med oss, sier prosjektleder for gjenoppbyggingen av Randklev bru i Bane Nor, Eivind Aslaksen Hamre, i en pressemelding.

Det nye fundamentet bygges etter dagens tekniske krav, og er dimensjonert for en 200-årsflom.

I slutten av november ble det klart at bruelementene kunne gjenbrukes. Siden da har prosjektet jobbet med å reparere skadene, gjennom utbytting eller retting av delene som er deformert.

– Skadene er i hovedsak samlet i endene av bruspennene der de havnet i elva, og der de ble revet løs. Den siden av bruspennene som sto igjen fikk også skader som følge av kreftene som var i sving, skriver Bane Nor.

I forbindelse med oppbyggingen av Randklev bru skal også elvebunnen og fundamentene sikres mot erosjon og undergraving.

– Fremdriften på prosjektet går etter planen. Slik det ser ut nå kan vi frakte personer og gods klima- og miljøvennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen før sommeren, melder Bane Nor.

Foto: Malin Moldeklev Meinhold, Sjøentreprenøren).
Foto: Malin Moldeklev Meinhold, Sjøentreprenøren).