Vibeke Riis, direktør for Miljø & helse og Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge med bærekraftsertifikatet. Foto: Rambøll

Rambøll sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål

Som første rådgivende ingeniørvirksomhet i verden har Rambøll Norge blitt sertifisert etter FNs 17 bærekraftsmål.

Bærekraftssertifiseringen er gjennomført av Bureau Veritas, et av verdens ledende revisjonsselskaper, og Rambøll er vurdert etter innsatsen virksomheten gjør for å påvirke FNs 17 bærekraftsmål og de 169 delmålene. Revisjonen har gjennomgått nåværende status i organisasjonen med hensyn til hvordan FNs bærekraftsmål er inkludert i strategi, styringssystem, prosjekter og leverandører, skriver Rambøll i en pressemelding.

- Denne sertifiseringen har gitt oss en verifisering på at bærekraft ikke bare er noe som står i den overordnede strategien vår, men at det i tillegg er nedfelt i handlingsplaner, aktiviteter og arbeidsprosessene i våre prosjekter. Som rådgiver er det vårt utgangspunkt at vi alltid skal synligjøre og foreslå bærekraftige løsninger for våre kunder. Dette er inspirerende for våre medarbeidere, det er viktig for vår virksomhet og det er ikke minst avgjørende for samfunnet vi lever i, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll Norge i meldingen.

Rambøll at der har systematisert og dokumentert sitt arbeid med de 17 bærekraftsmålene og de 169 mer konkrete delmålene i forkant av revisjonen.

Hvert fagområde i Rambøll har analysert og kartlagt hvilke tjenester og løsninger som påvirker de ulike delmålene, sett dette i sammenheng med hvilke mål som er utfordrende for Norge som land og hvilke områder markedet og selskapets kunder er mest opptatt av.

- Tilbakemeldingene fra revisor er svært positive og inspirerende. For oss er rådene om hvordan vi skal bli enda bedre det aller viktigste. Nå har vi konkrete tilbakemeldinger på områder vi kan styrke oss. Det gir oss en solid plattform og inspirasjon for vårt videre bærekraftige arbeid for samfunnet, for våre kunder og for oss selv, sier Vibeke Riis, direktør for Miljø & helse i Rambøll Norge og ansvarlig for Rambølls handlingsplan for bærekraf.