Forslaget "Gullrekka", ny videregående skole i Ski sentrum. Illustrasjon: Rambøll / Rolvung & Brøndsted

Rambøll og Rolvung og Brøndsted Arkitekter vant ny videregående i Ski sentrum

Med forslaget «Gullrekka» ble Rambøll og Rolvung og Brøndsted Arkitekter kåret som vinner av plan- og designkonkurranse for ny videregående skole i Ski sentrum.

Vinnerne av konkurransen ble offentliggjort på en digital pressekonferanse 15. desember 2020.

Plan og design-konkurransen er avholdt med sikte på å engasjere en prosjekteringsgruppe. Etter prekvalifisering ble fem grupper valgt ut til å delta i plan og designkonkurransen. En enstemmig evalueringsgruppe står bak kåringen av vinnerne.

– Samlet sett er «Gullrekka» det utkastet som har løst punktene i evalueringskriteriene best, sier Jan Arnfinn Mork, sivilarkitekt og leder av evalueringsgruppen i en pressemelding.

– Anlegget viser svært god tilrettelegging for sambruk mellom skole, flerbrukshall, folkebibliotek og kulturfunksjoner. Spesielt måten kantinen i 2. og 3. etasje knytter sammen og aktiverer byggene, og hvordan dette gir merverdi både til den videregående skolen og kulturskolen, sier legger han til.

– Nye Ski VGS vil være et naturlig og attraktivt omdreiningspunkt for en videreutvikling av Skis identitet som et urbant, skjermet, grønt og levende bysentrum, i tråd med de krav og visjoner som framgår av regulering og konkurransegrunnlag. Bygget er utformet som en plattform av tilbud til byen og anleggets fremtoning er levende og variert, sier Harald Aas fra Rambøll og Jakob Brøndsted, fra Rolvung og Brøndsted Arkitekter i samme melding.

I tillegg til ny videregående skole, med plass til 1.100 elever, skal anlegget inneholde Nordre Follos folkebibliotek, kulturskole og felles idrettshall. I planlegging av skolen er det vektlagt sambruk av arealer mellom kommunen og fylkeskommunen.

Tomten er nærmeste nabo til Ski Rådhus, Rådhusparken, Ski ungdomsskole og Ski skole, med umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.