Bærekraft er et nøkkelbegrep i det kommende flerbrukskontorbygget på Marmormolen i Københavns Nordhavn. Illustrasjon: Rambøll
Bærekraft er et nøkkelbegrep i det kommende flerbrukskontorbygget på Marmormolen i Københavns Nordhavn. Illustrasjon: Rambøll

Rambøll lanserer ny konsernstrategi – vil bli verdensledende på dette feltet

I Rambølls nye fireårige konsernstrategi skriver rådgiverkonsernet at de vil bli verdens ledende rådgivningsvirksomhet innenfor den grønne energiomstillingen.

Det kommer frem i en pressemelding fra Rambøll, som lanserte konsernstrategien «The Partner for Sustainable Change» torsdag denne uken.

– I løpet av den siste strategiperioden har Rambøll vokst med 35 prosent, og vi har bygget opp en meget sterk portefølje av rådgivningstjenester innen bærekraft på tvers av alle markeder. Vi tar nå det neste steget og går all in på bærekraft for å møte den hurtig voksende etterspørselen fra virksomheter og samfunn på rådgivning innenfor bærekraftig omstilling. Vårt viktigste bidrag er å omsette overordnede visjoner til konkrete løsninger, som er reelt bærekraftige, og hjelpe våre kunder med å løse de dilemmaer som følger med, sier konsernsjef Jens-Peter Saul i pressemeldingen.

Rambøll skriver at de vil tilby kundene sine alternative løsninger til hvordan de kan forbedre bærekraften på alle prosjekter fremover, samt å hjelpe kundene med å utvikle strategier for bærekraftig omstilling.

Rådgiverkonsernet trekker frem fire bærekraftområder som de vil satse på:

  • CO2-reduksjon
  • Utvikling av bærekraftige byer og samfunn som er gode å leve i
  • Ressurshåndtering og sirkulær økonomi
  • Biodiversitet
Konsernsjef Jens-Peter Saul i Rambøll. Foto: Morten Larsen/Rambøll
Konsernsjef Jens-Peter Saul i Rambøll. Foto: Morten Larsen/Rambøll

– Vi vil fokusere hele vår portefølje mot disse store bærekraftsområdene i løpet av de kommende fire år. Det innebærer at vi vil samarbeide med kunder som er ambisiøse innenfor bærekraft, selv om noen av dem vil være i tidlige stadier av deres omstilling. Vi er nødt til å arbeide meget tett sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for at de skal kunne dra fordel av vår kunnskap, innovasjonskraft og designekspertise på området, sier Jens-Peter Saul.

Rambøll skriver videre at de planlegger å utvikle ny bærekraftekspertise gjennom målrettede investeringer, oppkjøp og gjennom å tiltrekke seg talenter, samt strategisk utvikling av de nåværende medarbeideres kompetanse.

– Vi står overfor en stor transformasjon av vår virksomhet. Vi forventer å investere opp mot 2,5 milliarder danske kroner i oppkjøp og innovasjon, som kan styrke vår ekspertise ytterligere. Videre vil vi trene og videreutvikle våre 16.000 medarbeidere, så vi alle kan rådgi våre kunder om bærekraft. Et særlig fokus vil være å bygge opp kompetansesentre med tung spesialistkunnskap, som kan utvikle de globale «thought leaders» som virkelig kan sette denne viktige dagsorden fremover, sier Jens-Peter Saul.

Rambøll skriver i pressemeldingen at de i dag har 1.500 eksperter i sin forretningsenhet for energi, men at de innen utgangen av 2025 ønsker å ha 2.500 eksperter i denne enheten.

Rambøll akter også å slutte med rådgivning som bidrar til utvinning av olje og gass innen utgangen av 2025. Planen er å anvende den olje- og gassekspertisen i Rambøll til rådgivining knyttet til fornybar energi, heter det i pressemeldingen.