Foto: Rambøll

Rambøll bistår Bane NOR i utviklingen av Grorud stasjon til kollektivknutepunkt

Rambøll skal levere en mulighetsstudie for Grorud stasjon med tanke på modernisering og forbedret passasjerlogistikk.

Grorud stasjon ble åpnet i 1854 i forbindelse med åpning av Norges første jernbane, Hovedbanen. Stasjonen er etter hvert moden for modernisering, også med nye krav til universell utforming og plattformers lengde og høyde tilpasset nye lokaltog.

- Vi har store forventninger til at mulighetsstudien vil finne og beskrive de beste alternativer for å oppnå våre effektmål, sier prosjektsjef Tone Manum i Bane NOR i en pressemelding.

Mulighetsstudien består av utvikling av mulige konsepter for stasjonen som kollektivknutepunkt og samtidig effektivisering av godstrafikk til Alnabru godsterminal. I tillegg er det inngått avtale på opsjon på reguleringsplan og teknisk detaljplan. Blant annet skal det etableres et ventespor for mer effektiv avvikling av godstrafikken til Alnabru godsterminal, noe som kan redusere avhengighet til andre kryssende tog og muliggjøre timinuttersintervaller fra ruteplan 2027 på Hovedbanen gjennom Groruddalen mellom Asker og Lillestrøm.

- Vi er veldig glade for å få denne tilliten fra Bane NOR, og det viser at vår strategiske satsing på å bygge opp et sterkt fagmiljø innen jernbaneprosjektering gir resultater. Vi er svært fornøyde med Bane NORs evaluering av vår oppgaveforståelse og organisasjon, sier Ørjan Lydersen, avdelingsleder Bane i Rambøll i meldingen.

Mulighetsstudien ferdigstilles i løpet av 2020.

Foto: Rambøll