Foto: Harald M. Valderhaug

Rambøll bistår Ålesund med plan for rensing av havnebassenget

Rambøll har fått et detaljprosjekteringsoppdrag omfatter å kartlegge miljøforhold og geotekniske forhold i havnebassenget i Ålesund.

Havnebassenget i Ålesund er en av Regjeringen sytten prioriterte havner hvor det trengs opprydning, heter det i en pressemelding fra Rambøll fredag.

Rambøll vil stå for detaljprosjektering, kartlegging av miljøforhold og geotekniske forhold i Ålesund havn. I tillegg skal Rambøll bistå kommunen i å søke om offentlige tillatelser for gjennomføring av opprydningstiltakene.

– Dette er et prestisjeoppdrag vi gleder oss til å gå i gang med. Det er fantastisk å kunne bidra til å forbedre sjøbunnsforholdene i et av statens høyest prioriterte oppryddingsområder. Gjennom oppfølging av prosjektet vil vi jobbe ut fra et bærekraftperspektiv og FNs bærekraftmål, sier Vibeke Riis, direktør for miljø og helse i Rambøll.

– Ålesund kommune er glad for å ha fått Rambøll med på laget for å rydde i den forurensede sjøbunnen i Aspevågen. Samarbeidet vil sikre viktig kompetanse slik at vi sammen finner de beste løsningene for livet under vann i Aspevågen, kommenterer Sol Slinning, prosjektleder i Ålesund kommune.

Rambølls oppdrag innebærer å operasjonalisere bærekraftmål ned til prosjektnivå gjennom plan-, prosjekterings- og anleggsfasen, skriver rådgiverbedriften i pressemeldingen.

Oppdraget vil strekke seg fra vårparten i 2021 til 2024.