Tone Kaarbø og Alf Kåre Knudsen. Foto: Ræder Bing
Tone Kaarbø og Alf Kåre Knudsen. Foto: Ræder Bing

Ræder og Bing Hodneland slår seg sammen

Advokatfirmaene Ræder og Bing Hodneland slår seg sammen. De får samlet en omsetning på over 250 millioner kroner.

– Det nye selskapet vil hete Ræder Bing, skal fortsette sin drift i Ræders lokaler i Bjørvika og får over hundre advokater, heter det i en melding fra selskapet.

– Å styrke vår posisjon i markedet er viktig for oss. Ved å ha en slik størrelse på virksomheten er vi mer robuste, har større markedsmessig kraft og vi vil dermed også utvide tilbudet til kundene våre, sier managing partner Alf Kåre Knudsen i Bing Hodneland i meldingen.

– Firmaene deler det samme verdigrunnlaget og har mange likhetstrekk. Gjennom å forene krefter får vi også større faglige miljøer, og vil tiltrekke oss enda flere dyktige kollegaer, sier managing partner Tone Kaarbø i Ræder. Hun er tiltenkt samme rolle i det sammenslåtte selskapet.

– Gjennom sammenslåingen får vi utnyttet det fulle potensialet som ligger i begge organisasjonene, og særlig i skjæringspunktet eiendom, skatt/avgift og transaksjoner, sier Tone Kaarbø.

– Det har underveis i prosessen blitt tydelig at dette er to aktører som passer svært godt sammen, så vi er veldig glade for at sammenslåingen nå er et faktum, sier Alf Kåre Knudsen.