Rådmann vil anke millionerstatning til deponibeboere i Skedsmo

I desember ble Skedsmo kommune dømt til å betale 34 millioner kroner i erstatning til huseiere ved et gammelt søppeldeponi. Rådmannen vil anke saken.

Ankespørsmålet skal behandles i et ekstraordinært formannskapsmøte i nye Lillestrøm kommune onsdag 22. januar. I sin innstilling til politikerne anbefaler rådmann Trine Wikstrøm i Lillestrøm at dommen ankes til lagmannsretten, skriver Romerikes Blad.

I et av punktene i den juridiske vurderingen som advokatfirmaet Kluge har gjort for kommunen, står det: «Det synes alt i alt ikke rimelig at kommunen skal betale beløp i denne størrelsesorden til de 14 boligeierne».

Boligeierne krevde erstatning for setningsskader og gassforurensning som de mener skyldes søppeldeponiet, som ligger begravet under boligene. Det var kommunen som solgte tomtene på 80-tallet.

Det er blant annet funnet unormalt høye nivåer av deponigassene metan og karbondioksid i flere boliger i boligfeltet. Kommunen har tidligere hevdet at setningsskadene skyldes dårlig grunnarbeid da boligene ble bygget.