Fra venstre: Arthur Jensen, daglig leder Aase Teknikk AS, Trond Klavenes, daglig leder Aase Utvikling AS, Elisabeth Aase, arbeidende styreleder/eier og Marius Tunstad, administrerende direktør i Aase Prosjekt.

Rådgiver har etablert nye selskaper - vil ta mer risiko

Tidligere Aase Byggadministrasjon er blitt til Aase Prosjekt, og to nye søsterselskaper er etablert. Nå vil rådgiveren ta mer risiko.

– For å sikre bærekraftig utvikling av våre byer og samfunnet må både eiendomsutviklere og rådgivere tenke nytt. Da må teknisk kompetanse inn tidlig i prosjektene og vi må være villige til å ta risiko for å skape troverdighet rundt løsningene vi som rådgiver foreslår, opplyser Aase-eier Elisabeth Aase i en melding.

Hun legger til at nettopp dette er bakgrunnen for at hun nå har gitt Aase Prosjekt to søstre – Aase Utvikling og Aase Teknikk.

– Gjennom etableringen av Aase Utvikling har vi tatt innover oss at rådgiversiden av næringen kritiseres for ikke å ta risiko. Vi legger hodet på blokken og investerer i egne prosjekter fordi vi tror på den merverdien vi skaper for våre kunder, våre medinvestorer og oss selv. Vi identifiserer og investerer i utviklingsprosjekter der prosjektene spenner fra mindre leilighetsprosjekter til stedsutvikling av store, ubebygde områder. Vi påtar oss totalansvaret for utvikling og realisering av utviklingsprosjektene i samarbeid med eiendomsbesittere og finansielle samarbeidspartnere, sier Aase.

Bakgrunnen for etableringen av Aase Teknikk forklarer hun slik:

– Tekniske systemer og løsninger utgjør en stadig større del av byggekostnadene. Valg av energisystem, miljøsertifisering og tekniske føringsveier er premisser for resten av bygget. For å være en god rådgiver og bestiller for våre kunder og samarbeidspartnere ser vi det som nødvendig å bringe inn teknisk kompetanse så tidlig som mulig. Dette gjør vi nå med Aase Teknikk på laget, sier Aase.