BlueProof Green fra Protan er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris. Illustrasjon: Protan

Protan og Bergknapp er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris 2019

BlueProof Green fra Protan er nominert til Byggenæringens Innovasjonspris, som deles ut under Bygg Reis Deg i år.

Det skriver Bygg Reis Deg i en pressemelding tirsdag.

BlueProof Green er et SINTEF-sertifisert konsept som kombinerer overvannshåndtering og grøntarealer på tak. BlueProof-funksjonaliteten skal bidra til å hindre oversvømmelseskader som følge av ekstremnedbør ved at vannet holdes tilbake på taket før det gradvis og kontrollert dreneres ut i avløpsnettet. Protan GreenRoof er nyutviklete sjiktoppbygginger som gjør det mulig å ha BlueProof-løsninger under ulike typer grønne tak på toppen av bygget.

Takflaten kan brukes til takhager, terrasser, grønne tak, idretts- og aktivitetsflater, birøkt og solceller.

– BlueProof Green er et spennende samspill mellom miljøvennlighet, verdiskapning og samfunnsnytte som skaper fordeler for flere målgrupper, sier Bjørn Nordseth, salgssjef i Protan.

Overvannshåndtering og grøntarealer på taket vil, ifølge pressemeldingen, kunne spare utbygger for utgifter til nedgraving av fordrøyningsløsninger som rør, kassetter og magasiner, samt bortkjøring og deponering av ofte forurensede masser.

Fra et samfunnsmessig perspektiv vil vannfordrøyning på tak bidra til å forhindre oversvømmelser og flom i det offentlige rom. I ytterste konsekvens kan det forhindre at forurenset flomvann påvirker drikkevannskretsløpet. Grønne tak bidrar til biologisk mangfold og kan gi livgivende omgivelser til sommerfugler, bier og humler som ellers fortrenges av urbanismen. Grønne tak bidrar også til å binde svevestøv og skape bedre luftkvalitet, heter det i meldingen.

– BlueProof Green er en viktig brikke i et større puslespill som handler om bærekraftig og fremtidsrettet byggeskikk og tankesett. BlueProof Green svarer ikke bare på dagens krav og behov, men også på morgendagens sier juryens leder Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge.

I arbeidet med BlueProof Green-konseptet har Bergknapp AS vært en viktig samarbeids- og sparringpartner, og bidratt med betydelig innsikt og kompetanse, heter det i pressemeldingen.

Vinneren blir kåret under Byggenæringens Innovasjonskonferanse, fredag 18.oktober under Bygg Reis Deg-messen.