Foto: Bergene Holm

Produksjonsrekord for Bergene Holm i 2019

Trelastkonsernet Bergene Holm AS satte i 2019 produksjonsrekord for sjette året på rad.

Det skriver Bergene Holm i en pressemelding tirsdag.

Et resultat på 94,5 millioner kroner før skatt er en nedgang fra et 2018-resultat på 154,3 millioner kroner, men det er, ifølge pressemeldingen, fremdeles et godt resultat i historisk sammenheng for konsernet.

Konsernet har gjennom året opprettholdt produksjon av andregenerasjons bioråolje gjennom datterselskapet Biozin AS, og utvikling av eiendommer gjennom datterselskapet Bergene Holm Eiendom AS.
Bergene Holm AS har syv trelastfabrikker, 440 ansatte og forbruker omtrent 1,1 millioner kubikkmeter tømmer, omtrent 25.000 vogntog, per år. Av dette tømmeret produserer omtrent 600.000 kubikkmeter trelast som selges direkte eller foredles ved høvling, fingerskjøting, impregnering og annen overflatebehandling. Produktene selges til byggevarekjeder og industrikunder i Sør-Norge, og eksporteres til kontinentet, Storbritannia, Asia og Nord-Afrika. Biproduktene selges til industri i inn- og utland, heter det i pressemeldingen.

Konsernets driftsinntekter for 2019 ble 1.621 millioner kroner, en omsetning nesten helt på nivå med 2018. Etter avskrivninger på 40,3 millioner kroner oppnådde konsernet et driftsresultat på 115,8 millioner kroner, og resultatet etter skatt ble 72,7 millioner kroner, ned fra 91,3 millioner kroner året før.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble 95,1 millioner kroner, mot 66,9 millioner kroner i 2018. Bergene Holm Eiendom AS og Biozin AS påvirket også i konsernresultatet negativt.
Årets investeringer ble 97,2 millioner kroner, mot 14,9 millioner kroner i 2018.

Anlegg under utførelse er 54,2 millioner kroner, mot 64,4 millioner kroner i 2018.

Konsernets totalbalanse økte fra 1.025 millioner kroner i 2018 til 1.101 millioner kroner i 2019. Økningen er primært knyttet til investeringer og lager. Egenkapitalen økte fra 410 millioner kroner i 2018 til 482 millioner kroner i 2019, slik at den utgjør 44 prosent av totalkapitalen.