Prisene steg mer enn ventet

Prisstigningen var høyere enn ventet i mai. Det kan bety renteøkning i juni, men Norges Bank har havnet i et dilemma, mener analytikere.

Konsumprisindeksen (KPI) har steget med 1,6 prosent det siste året, og 0,3 prosent den siste måneden. Endringen skyldes i hovedsak prisøkningen på strøm. Strømprisene steg med hele 5,8 prosent fra april til mai i år. I samme periode steg matvareprisene til sammenligning med 0,3 prosent. Økonomene er mest interessert i den såkalte kjerneinflasjonen, det vil si prisindeksen uten energivarer og justert for avgiftsendringer. Kjerneinflasjonen har økt med 1,1 prosent det siste året. Rentehopp Norges Bank anslo selv en vekst på 0,8 prosent i sin siste inflasjonsrapport, og har nå fått et godt argument for å sette opp renten på neste møte 30. juni. Inflasjonen er litt høyere ventet, og det gjør oss litt tryggere på at renteøkningen kommer i slutten av juni, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til NTB. Han venter en renteøkning med 0,25 prosentpoeng til 2 prosent, men bemerker at den sterke kronekursen er et usikkerhetsmoment. Kronen ble handlet for 7,90 mot euro torsdag, og kronen styrket seg ytterligere etter at SSB-tallene ble presentert fredag. Seniorøkonom Knut Magnussen i DnB NOR Markets sier sentralbanksjef Svein Gjedrem har havnet i et stort dilemma. Skvis Norges Bank ønsker å sette opp renten for bremse aktiviteten i norsk økonomi. Men konsekvensen av en renteøkning er at valutakursen styrker seg ytterligere. Det går igjen ut over konkurranseutsatt virksomhet, sier Magnussen til NTB. Kronekursen drives av høy oljepris og signalene om renteheving i Norge. Valutaspekulantene tiltrekkes av kronen når det snakkes om rentesenking både i eurosonen, Sverige og Storbritannia. Vi venter at renten vil stige, men at sentralbanken går forsiktig fram utover høsten, sier seniorøkonom Magnussen. Banken nedjusterte sine renteprognoser fredag, og tror styringsrenten vil være på 2,5 prosent ved nyttår.