Adm. dir. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom er fornøyd med meldingene om merverdiavgift knyttet til utleie av fast eiendom som kom inn før juleferien.

- Positive nyheter om mva og fast eiendom

- På tampen av året tikker det inn to gode meldinger om merverdiavgift knyttet til utleie av fast eiendom, sier adm. dir. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom.

- Den såkalte Norbase-saken, som DN omtalte i forrige uke, fikk ikke minst takket være iherdig innsats fra Maj Hines Grape i NHO et veldig positivt utfall. Saken er nå fulgt opp med retningslinjer fra Skatteetaten. Den såkalte "momsfellen" er i ferd med å bli historie. Legger Askjer til.

Den andre saken Askjer viser til gjelder kravet til "effektuert leiekontrakt".

- Det korte innholdet i meldingen er at Finansdepartementet underkjenner Skattedirektoratets tolkningsregler. Norsk Eiendom i samarbeid med NHO har altså fått full gjennomslag for våre argumenter i denne saken, sier han.

- Finansdepartementets nøytraliserer siste rest av Skattedirektoratets melding av 4. juli 2011 (SKD-melding nr. 8/2011). I meldingen fra 2011 foretok Skattedirektoratet to omstridte innstramminger av eiendomsbransjens mulighet for fradrag for inngående merverdiavgift ved byggetiltak omfattet av frivillig registrering. Innstrammingene gjaldt tidspunktet for når et byggetiltak skal anses fullført og en innskjerping av det tidligere kravet om signert leiekontrakt, ved at det som vilkår for fradragsføring må foreligge et såkalt virksomt leieforhold, sier Maj Hines Grape i NHO.

Finansdepartementet var uenig i skattedirektoratets innstramming av tidspunktet for når et byggetiltak skal anses fullført, og korrigerte ved brev av 8. juni 2012 meldingen på dette punktet.

- Innskjerpingen fra signert til virksom leiekontrakt, ble imidlertid ikke kommentert av departementet. I perioden etter 8. juni 2012 har det derfor i bransjen vært betydelig usikkerhet knyttet til hvorvidt det er tilstrekkelig med signert leiekontrakt, eller om det må foreligge et etablert leieforhold i form av en virksom kontrakt. I et brev til FIN den 14. november 2012 ba NHO om at FIN tok stilling til hvorvidt det skulle anses tilstrekkelig med signert leiekontrakt som grunnlag for fradragsføring. I en prinsipputtalelse av 17.12.2013 trekker FIN tilbake siste rest av skattedirektoratets omstridte melding. Kravet om virksom leiekontrakt trekkes tilbake og det presiseres at signert leiekontrakt er tilstrekkelig for å oppnå fradragsrett ved oppføring. For eiendomsbransjen innebærer avklaringen betydelig mindre usikkerhet og smidigere fradragsføring ved oppføring, sier Grape.