Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Politikere som medspillere og ikke motspillere

I Norge har det opp gjennom årene tradisjonelt vært et tett samspill mellom myndighetene, bedriftene og fagforeningene. Dette samspillet er avgjørende for å sikre en god utvikling av velferdssamfunnet. Men de siste par årene har mange i byggenæringen kjent på følelsen av at myndighetene i for liten grad er en medspiller og heller oppfattes som en motspiller.