Leif Arne Hafstad i Bane Nor (fra venstre), Geir Kildemo i NCC med Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Leif Arne Hafstad i Bane Nor (fra venstre), Geir Kildemo i NCC med Frode Aga og Arve Brekkhus i Byggeindustrien. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Podkast: Milliardprosjektet ble overlevert syv måneder før tiden og blir billigere enn forventet

Det er ikke alle store jernbaneprosjekter som sporer av på tid og kostnad. På Venjar-Eidsvoll nord-parsellen fikk Bane Nor overlevert prosjektet syv måneder før sluttfrist av NCC. I den siste episoden av Byggeplassen får vi høre hvordan entreprenør og byggherre har jobbet sammen.

Venjar-Langset er en del av Intercity-utbyggingen på Østlandet som knytter Gardermobanen og Dovrebanen sammen med et nytt dobbeltspor. Utbyggingen er delt inn i to parseller, Venjar-Eidsvoll nord og Eidsvoll nord-Langset.

Hæhre og PNC bygger Eidsvoll nord-Langset, mens NCC har hatt ansvaret for Venjar-Eidsvoll nord-parsellen. I begynnelsen av november overleverte NCC sitt prosjekt til Bane Nor syv måneder før tiden.

– Det betyr at vi har bygget ferdig Gardemobanen med dobbeltspor helt fram til Eidsvoll-stasjon, som ikke ble gjort på 90-tallet. Prosjektet vil gi bedre regularitet på Gardermobanen for persontrafikken i og med at vi får dobbeltspor inn til Eidsvoll, det gir bedre kapasitet for godstrafikken som kommer på hovedbanen nordover. Og så er jo dette en bit av strekningen opp til Hamar, som etter hvert skal få en reisetid på under en time mellom Hamar og Oslo, innleder prosjektleder i Bane Nor, Leif Arne Hafstad i podkasten.

Prosjektet har gått så bra på mange områder, at det nå blir snakket om Eidsvoll-modellen i jernbanekretser. NCCs prosjektleder, Geir Kildemo, forklarer begrepet slik:

– Dette er jo en utførelsesentreprise, og de er jo veldig ofte veldig styrt og rigide. Men her har vi altså benyttet oss av samhandling og insentiver til å bygge mye mer fleksibelt. Vi utnytter mulighetene som finnes både hos entreprenøren og byggherren til å se de beste løsningene i prosjektet. Det har ikke vært så vanlig før, og derfor kommer Eidsvoll-modellen frem, sier Kildemo.

Også kostnadsmessig har det gått langt bedre for denne utbyggingen enn for mange andre jernbaneutbygginger som har vært de siste årene.

– Hvis vi tar hele Venjar-Langset, så har vi vel 7,4 milliarder i 2022-kroner nå, sier Hafstad om styingsrammen i prosjektet. Denne rammen ser ut til å holde med god margin.

– Prognosen i dag ligger i dag på cirka 6,5 milliarder kroner for hele prosjektet, sier Bane Nors prosjektleder.

For NCC-kontrakten, så er den redusert et sted mellom 115 og 120 millioner.

– Dersom vi tar i fra lønns- og prisstigningen, så er vi vel nesten litt under det vi hadde kontraktssum på. Men likevel tjener vi de pengene som vi skal. Det er jo artig, sier Kildemo før han flirfullt legger til:

–Men vi skulle jo gjerne ha hatt tak i litt av de 700 millionene også da, men vi unner Bane Nor dem, sier han.