Byggeplassen live under Bygg Reis Deg. Fra venstre: Reidar Schille i HeatWork, Mårten Skällenäs i Backe Entreprenør og programlederne Christian Aarhus og Frode Aga. Foto: Arve Brekkhus

Podkast: Innovasjon - er byggenæringen bedre enn sitt rykte?

Fra Narvik i nord har HeatWork bygget opp en bedrift som er i ferd med å markere seg internasjonalt. Oppskriften har vært lag på lag med innovasjon og nye produkter. 

I denne liveepisoden av Byggeplassen fra Bygg Reis Deg på Lillestrøm møter du daglig leder Reidar Schille i HeatWork, og strategi og utviklingsdirektør Mårten Skällenäs i Backe Entreprenør.

Gjestene snakker om innovasjon sett fra to ulike ståsteder i byggenæringen.

HeatWork snakker om hvorfor de bruker så mye som 20 prosent av sin omsetning til forskning og utviklingsprosjekter, og hva det betydde for bedriften å stikke av med Byggenæringens innovasjonspris i 2017.

Backe Entreprenør forteller om sitt innovasjonsprosjekt Digibuild som de i fjor fikk over 15 millioner kroner av Forskningsrådet til å fullføre.