Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten. Foto: Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten lanserer digitale hjelpemidler

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune lanserer nå nye digitale løsninger for oppstart i plansaker.

Det skriver etaten i en pressemelding mandag.

– Vi har lansert digitale løsninger for bestilling av oppstartsmøter for plansaker og planforhåndskonferanser. Vi håper og tror de nye løsningene skal gjøre det tydeligere og enklere for dem som skal starte arbeidet med en reguleringsplan, og vi har allerede fått gode tilbakemeldinger på at løsningene er enkle å fylle ut, sier Oslo-byråd for finans Robert Steen i pressemeldingen.

Skjermdump: Oslo kommune

– Bakgrunnen er å tilby bedre digitale løsninger på nett for brukerne våre, supplerer avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i Avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten.

Oppstartsmøtet er det første steget i arbeidet med en reguleringsplan. I oppstartsmøtet går Plan- og bygningsetaten gjennom overordnede rammer og muligheter for planområdet, og gir føringer for den videre prosessen. Planforhåndskonferanse er aktuelt hvis det er mye som er uklart for fagkyndig og forslagsstiller før de starter arbeidet med en reguleringsplan, heter det i pressemeldingen.

– I de nye, digitale bestillingsløsningene får brukerne spørsmål som er tilpasset planinitiativet, og de får mer informasjon og veiledning. Det blir dermed enklere for dem som sender inn bestillingen å se hva som er forventet av dem, forteller Vaa Bermann.

De nye løsningene skal også bidra også til at Plan- og bygningsetaten får inn nødvending materiale – blant annet når det gjelder overordnede planer.

– Nå ber vi om at man tydeligere tar stilling til overordnede planer for planområdet. Dette er viktig blir belyst tidlig i planprosessen og at de aktivt sjekker ut dette, sier Vaa Bermann.

Løsningene har også en bedre kapasitet slik at det blir enklere å laste opp dokumenter og tegninger, skriver Plan- og bygningsetaten i meldingen.