Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten

Oslo inkluderer vann og avløp i digital byggesakstjeneste

Oslo kommune utvider den digitale byggesakstjenesten til også å omfatte vann- og avløp.

– Dette kan virke som et lite steg, men resultatet er at brukerne kan spare flere uker i hver byggesak, sier finansbyråd Robert Steen i en pressemelding fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune torsdag.

Målet er, ifølge pressemeldingen, at Oslo kommune skal være ledende på digitalisering.

– Grepet vi tar nå, markerer slutten på at brukerne selv må være postbud mellom etater i innsamling av dokumenter for å løse sin egen sak. Det er fortsatt et stykke frem, men vi ønsker at Oslo skal gi brukerne sømløse grensesnitt mellom offentlige virksomheter – uavhengig av offentlig sektors organisering, sier Steen.

– Byggesak har vært en viktig pilot i vår satsing på å bli én, digital kommune, og tjenestene er i kontinuerlig utvikling. I 2017 ble vi den første kommunen som digitaliserte hele byggesaksforløpet for småhus, fortsetter han.

Digital rammesøknad

I den digitale rammesøknaden får man nå opp en liste med temakart som har betydning for eiendommen man skal bygge på. Nå gjør kommunen også tilgjengelig et kart fra Vann- og avløpsetaten (VAV) som viser sikringssonene rundt de kommunale vann- og avløpsledningene på eiendommen.

I mange byggesaker må søkerne be om en forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten før rammesøknaden kan behandles i Plan- og bygningsetaten.

– Kartet er til god hjelp for dem som skal sjekke om de må be om en forhåndsuttalelse. De får nå enda mer relevant informasjon om eiendommen i den digitale rammesøknaden, sier Eirik Winnberg, prosjektleder for digitale tjenester i Plan- og bygningsetaten.

Med den nye integrasjonen sjekker byggesøknadstjenesten om det er nødvendig med en uttalelse fra VAV på rammenivå, og i så fall sendes forespørselen automatisk til etaten, heter det i pressemeldingen.

Flere etater

På sikt er det også aktuelt å utvide løsningen mot andre etater i Oslo kommune som ofte gir uttalelser i byggesaker, samt å utvikle integrasjonen mot flere steg i byggesaksprosessen, skriver Plan- og bygningsetaten i meldingen.

Per i dag har Oslo kommune en komplett digital søknadsprosess for stegene rammesøknad for småhus, tilbygg, påbygg, fasadeendring, bruksendring, balkong- og loftsutbygging, og søknad om igangsettingstillatelse, endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for alle byggetiltak.

– Løsningen gir søkerne spørsmål som er relevante for den eiendommen de skal bygge på, sier Eirik Winnberg.

– Ved å gjenbruke data som kommunen allerede har registrert om eiendommen, eliminerer løsningen unødvendige ledd for søkerne. Dermed blir det enklere å sende inn komplette søknader. Som bonus kommer de digitale søknadene raskere frem til saksbehandler hos oss – og det kan jo være lurt å vite for søkerne, avslutter han i pressemeldingen.