Sørnestunnelen i Ålesund er den første tunnelen i Norge som tok i bruk Philips-løsningen TotalTunnel, som ved hjelp av en lysmåler på utsiden kan få lyset lyset inne i tunnelen justert automatisk basert på lysnivået utenfor. Foto: Philips Lighting

Philips: - Kan spare opptil 70 prosent energi med LED-belysning i tunnel

Ryfast-tunnelen lyses opp med LED-belysning når den etter planen åpner i 2019. Det kan by på energibesparelser på opptil 70 prosent, skriver Philips Lighting i en pressemelding.

Den over 20 kilometer lange Ryfast-tunnelen, som blir verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel, utstyres med moderne LED-belysning fra Philips.

Det, skriver belysningsleverandøren, gjelder også for en rekke andre nye og oppgraderte tunneler i Norge.

– Trafikksikkerheten er ekstremt viktig i en tunnel, hvor man for eksempel kommer kjørende direkte fra dagslys. Belysning er en vesentlig del av løsningen når det gjelder å skape et trygt og sikkert trafikkmiljø. Samtidig må belysningen kunne være til hjelp hvis det skulle oppstå et uhell i tunnelløpet, uttaler Bjørn Rune Steinsland, salgssjef for utendørsbelysning i Philips Lighting Norway.
LED-teknologien gir, ifølge pressemeldingen fra Philips, mer og klarere lys i tunnelen. Energiforbruket kan samtidig senkes med opptil 70 prosent, skriver leverandøren.

LED-armaturene har en levetid på opptil 20 år.

– Utover trafikksikkerheten er det også stor fokus på å energi-optimalisere tunnelbelysningen, hvor man kan spare mye på energiforbruket og dermed redusere miljøpåvirkningen. Ny teknologi gir mulighet for mindre vedlikehold og fjernstyring av lyset fra en pc. Det gir store fordeler for energiforbruket, men ikke minst også mulighet til å skru opp styrken på lyset hvis det skulle skje et uhell i tunnelen og det er behov for at redningsarbeidere skal kunne jobbe raskt og effektivt, forteller Bjørn Rune Steinsland.