Bygget til venstre er nybygget med nytt settefiskanlegg. Foto: Peab
Bygget til venstre er nybygget med nytt settefiskanlegg. Foto: Peab

Peab overleverte landbasert settefiskanlegg for SalMar

I forrige uke tok SalMar over det nye settefiskanlegget på Senja. Nybygget har en grunnflate på 13.650 kvadratmeter og et bruksareal på rundt 17.300 kvadratmeter, noe som tilsvarer størrelsen på tre fotballbaner.

I Jøvika på Senja har Peab bygget et nytt, landbasert settefiskanlegg med åtte avdelinger, fra klekkeri til postsmolt. Kontrakten omfattet også bygging av servicearealer og en egen etasje over deler av settefiskanlegget.

Arbeidene har pågått siden mai 2020, og på det meste har rundt 100 fagarbeidere jobbet i rotasjonsturnus på prosjektet, skriver selskapet i en pressemelding.

− Dette har vært et svært viktig prosjekt for Peab som en lokal samfunnsbygger i nord. Byggeplassen har vært bemannet med våre ansatte fra Tromsø og lokalt fra vår avdeling på Finnsnes. Gjennom prosjektet har vi opparbeidet nyttig erfaring og kompetanse for bygging av landbaserte oppdrettsanlegg. Det er noe helt annet enn å bygge boliger eller næringsbygg. Denne kompetansen skal vi videreutvikle, og vil satse på flere prosjekter av denne typen, sier Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg, i meldingen.

Peab Bjørn Bygg har vært totalentreprenør for byggene. Billund Aquaculture var totalentreprenør for selve prosessanlegget. Peab Anlegg har vært underentreprenør med ansvar for grunnarbeider, fullføring av plastring og utomhusarbeider.

Billund Aquaculture har vært totalentreprenør for selve prosessanlegget. Foto: Peab
Billund Aquaculture har vært totalentreprenør for selve prosessanlegget. Foto: Peab

– SalMar har vært et spennende og utfordrende prosjekt. På tross av pandemien og uroligheter i leverandørkjeder har vi klart å levere et settefiskanlegg som både vi og byggherren er meget fornøyd med. Fagarbeidere, lærlinger, prosjektledere og underentreprenører har bidratt til at vi har levert et flott sluttprodukt, sier anleggsleder Stefan Gestsson i Peab Bjørn Bygg.

Prosjektet startet med en samspillsfase på syv måneder med byggherre, totalentreprenør og prosessleverandør. Byggetiden gikk fra mai 2020 til september 2022.