Illustrasjon: AART architectsIllustrasjon: AART architects

Peab og AART tegner ny havnefront i Tromsø

Peab Eiendomsutvikling Nord og AART architects lanserer ny helhetsplan for havnefronten i Tromsø, og ønsker å posisjonere byen som den arktiske hovedstaden.

Det skriver AART architects i en pressemelding mandag.

– Målet er en klima- og miljøvennlig utvidelse av byen, slik at vi får attraktive områder, hvor alle funksjoner er samlet, uttaler Laila Falck, byutviklingssjef i Tromsø kommune.

Den nye helhetsplanen skal innfri Tromsø kommunes klimamål, samt knytte skole, tilbud til barn og unge, butikker, kontorer og opp til 1.000 boliger sammen. Samtidig skaper den nye muligheter for potensielle byggherrer og eksisterende grunneiere på havnefronten, skriver arkitektkontoret i pressemeldingen.

– Planen skal bidra til verdiskapning for dem som skal utvikle området. Det er klart at det skal være attraktivt for byggherrer, så de også får noe igjen for å satse, uttaler Laila Falck.

Helhetsplanen består av bygninger med skrånende takrygger som skal trekke paralleller til de arktiske omgivelsene. I tillegg kommer åpne plasser mellom bygningene og offentlige etasjer på gateplan, som gir rom for liv, mens bygningene både i disponering, formgivning og materialvalg understøtter visjonen om en klimavennlig havnebydel, skriver AART.

– Med arkitekturen har det vært avgjørende for oss å understreke Tromsøs arktiske identitet og ambisjoner. Derfor har vi gjort en dyd av å analysere konteksten og på den måten skapt en helhetsplan med referanser til det omgivende landskapet og samtidig med en bymessig puls og tetthet, så livet i den nye og eksisterende del av byen flyter naturlig sammen, sier Torben Skovbjerg Larsen, partner i AART architects.

– For oss i Peab så er dette et av de viktigste prosjektene i Nord-Norge de nærmeste årene, og det er et stort og utrolig spennende prosjekt for oss å ta over i en ny fase nå. Vi har store ambisjoner for hele området både mht. funksjoner og kvalitet både på bygg og uterom. Vi ser frem til å fortsette et utmerket samarbeid med AART architects videre i prosjektet, deres tanker og ideer matcher helt klart våre ambisjoner for prosjektet, uttaler Stig Tore Johnsen, administrerende direktør i Peab Eiendomsutvikling Nord.