Peab bygger for myke trafikanter på Heimdal

Heimdals fotgjengere, syklister og andre myke trafikanter får i 2015 tre nye gang- og sykkelbruer pluss nye gang- og sykkelveier i nærområdet.

– Vi gleder oss til å bidra til at Heimdals myke trafikanter får enda bedre fremkommelighet i nærområdet. Dette prosjektet passer som hånd i hanske med vår visjon om å være Nordens samfunnsbygger, sier distriktssjef Olle Eurenius i Peab Anlegg.

De tre bruene kommer opp i området rundt handlesenteret City Syd på Heimdal. Det blir tre spennarmerte bruer med total lengde på 300 meter, i tillegg til 500 meter ny gang- og sykkelvei.

Det er Statens vegvesen region Midt som har gitt oppdraget til Peab Anlegg. Kontraktssummen er på 34 millioner kroner, og oppstart er nå før sommerferien. Planlagt ferdigstillelse er i slutten av mai 2015.