Slik blir den nye trafostasjonen i Lødingen. Illustrasjon: Norconsult
Slik blir den nye trafostasjonen i Lødingen. Illustrasjon: Norconsult

Peab Bjørn Bygg bygger transformatorstasjon i Lødingen

Peab Bjørn Bygg har inngått avtale med Noranett og Statnett om bygging av ny transformatorstasjon i Lødingen kommune i Nordland.

Arbeidene starter i juni og prosjektet skal være ferdig til oktober 2024, opplyser Peab i en pressemelding.

Prosjektet er en generalentreprise og omfatter bygge- og anleggstekniske arbeider inkl. VVS, elektrisk installasjon, uttak av byggegrop, grøfter for vann og avløp, kabelgrøfter, adkomst og opparbeiding av utendørsareal. Norconsult er arkitekt for bygget, som har BTA på 1.558 kvadratmeter.

- Dette er et prosjekt hvor det stilles strenge krav til nøyaktighet ved utføring av betongarbeidene. Jeg er derfor glad for at vi har med oss egne dyktige fagarbeidere på betongog innredning på dette prosjektet. Ut over dette kommer vi til å benytte oss av lokale underentreprenører, sier Tommy Jenssen, prosjektleder Peab Bjørn Bygg i meldingen.

Transformatorstasjonen er viktig for Statens vegvesens elektrifisering av ferjesambandet Lødingen-Bognes og det store veiprosjektet Hålogalandsveien. I tillegg er transformatorstasjonen viktig for å sikre stabil leveranse av kraft til Lødingen kommune.