Ove Skår AS skal bygge NH27 for Pecunia AS. Ill. Pilot Arkitekter
Ove Skår AS skal bygge NH27 for Pecunia AS. Ill. Pilot Arkitekter

Ove Skår AS med storkontrakt i Oslo

Ove Skår AS har skrevet kontrakt med Nils Hansensvei 27 AS (Pecunia AS) for bygging av et større kontorbygg på Bryn i Oslo.

Sampillskontrakten ble signert torsdag.

Kontorbygget, NH27, er totalt på cirka 19.000 kvadratmeter BTA i Nils Hansensvei 27 med tilhørende utomhusanlegg. Kontrakten er blant de største prosjektene gjennom Ove Skårs 34-årige historie.

– Entreprisen inneholder også ulike særinstallasjoner for avansert laboratorievirksomhet, heter det i en pressemelding.

Nybygget vil bli oppført inntil og sammenkoblet i enkelte plan med eksisterende bygg i Nils Hansens vei 25. Det nye kontorbygget består av ni etasjer over terreng og tre etasjer under terreng.

– Bygget skal miljøsertifiseres på nivå Excellent i henhold til Breeam-Nor v6.0 og oppdraget gjennomføres som en samspillsentreprise, kommer det frem i meldingen.

Byggetiden er på 24 måneder og markering av første spadetak ble gjort 28. august i år.

Bygget fundamenteres på utsprengt berggrunn. Arealene under terreng oppføres i plass-støpt betong. Over terreng vil det være bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer. Fasaden, med innslag av stein og glass, er designet som en forlengelse av NH25, med videreføring av horisontale linjer og ombruk av eksisterende fasadestein.

F.v. Per Erik Fjeld (sjef teknisk support, Pecunia), Øystein Langland (økonomidirektør, Pecunia), Ove Skår (styreleder, Ove Skår Gruppen AS), Petter Neslein (styreleder Pecunia AS), Kjell Gunnar Bukholm (prosjektansvarlig, Ove Skår AS), Hans Thomas Knudtzon (adm. dir. Pecunia AS), Fredrik Martinsen (daglig leder, Ove Skår AS), Lars Michelsen (byggherreombud, Kana Consult AS) og Joakim Fekene (utleiesjef Pecunia). Foto: Ove Skår AS
F.v. Per Erik Fjeld (sjef teknisk support, Pecunia), Øystein Langland (økonomidirektør, Pecunia), Ove Skår (styreleder, Ove Skår Gruppen AS), Petter Neslein (styreleder Pecunia AS), Kjell Gunnar Bukholm (prosjektansvarlig, Ove Skår AS), Hans Thomas Knudtzon (adm. dir. Pecunia AS), Fredrik Martinsen (daglig leder, Ove Skår AS), Lars Michelsen (byggherreombud, Kana Consult AS) og Joakim Fekene (utleiesjef Pecunia). Foto: Ove Skår AS

– Den nye delen skiller seg likevel ut i detaljene, og det åpnes opp mot hjørnet Østensjøveien/Nils Hansens vei, som blir et viktig punkt i den videreutviklingen av Bryn. Bygget er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og vil få energiforsyning via fjernvarmeveksler, skrive entreprenøren i meldingen.

Prosjektet gjennomføres i samspill og siden mars i år har Ove Skår AS deltatt på oppløpssiden i fase 1 og bistått Pecunia AS og deres rådgivere i forbindelse med komplettering av forprosjektet hvor byggherre og entreprenør også har omforent målpris med avtalt incitament. 9. november ble det signert protokoll og kontrakt for overgang til gjennomføringen av arbeidene i fase 2.

NH27 er ikke det første prosjektet som Ove Skår bygger for Pecunia. Tidligere har de bygge flere ulike prosjekter for byggherren.

– Tidligere samarbeid har vært godt og vi ser frem til nok en gang å kunne bidra for å løse Pecunias behov, sier daglig leder Fredrik Martinsen i Ove Skår AS i meldingen.

Kontraktsummen for utbyggingen er ikke offentlig.