Ill. Plus Arkitektur ASIll. Plus Arkitektur ASMarkus Alexandersen (prosjektleder, Ove Skår AS) (f.v.), Jan Erling Grav (prosjektansvarlig, Ove Skår AS), Fredrik Martinsen (daglig leder, Ove Skår AS), Morten Fredriksen (adm. dir. Fredriksborg) og Vidar Solberg (utviklingssjef Fredriksborg). Foto: Ove SkårIll. Plus Arkitektur AS

Ove Skår AS bygger nytt bydelssentrum på Gressvik

Ove Skår AS skrev 31. mars kontrakt med Storveien 81 Eiendom AS (Fredriksborg AS) om oppføring av et nytt bydelssentrum på Gressvik med bolig-, handel- og kontorbygg på totalt cirka 16.750 kvadratmeter BTA i Storveien 77-81.

– Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise, til en verdig av cirka 460 millioner kroner inkludert merverdiavgift og næringsdelen skal miljøsertifiseres på nivå Very Good i henhold til Breeam-Nor v6.0, heter det i en pressemelding.

Riving av tomtens nåværende bygningmasse, på cirka 4.700 kvadratmeter med næringslokaler og boliger, startet 18. april.

– Omlegging av VA grøft og påfølgende bygging vil starte så snart tilfredsstillende boligsalg er gjennomført. Byggetiden er 25 måneder, heter det videre i meldingen.

Byggene fundamenteres på utsprengt berggrunn samt kalksementpeler og oppføres med bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer. Klimaveggene utføres med tegl og fasadeplater.

På nye Gressvik Torg vil man finne butikker, spesialforretninger, caféer, spisesteder, apotek og legekontor.

Det nye torget skal binde den nye handlegaten sammen med eksisterende handelsvirksomhet

Gressvik Torg er ikke det første prosjektet som Ove Skår AS bygger for Fredriksborg. Tidligere har de bygget både Wilberg Atrium i Fredrikstad og Varnaveien 43E i Moss.

Markus Alexandersen (prosjektleder, Ove Skår AS) (f.v.), Jan Erling Grav (prosjektansvarlig, Ove Skår AS), Fredrik Martinsen (daglig leder, Ove Skår AS), Morten Fredriksen (adm. dir. Fredriksborg) og Vidar Solberg (utviklingssjef Fredriksborg). Foto: Ove Skår
Markus Alexandersen (prosjektleder, Ove Skår AS) (f.v.), Jan Erling Grav (prosjektansvarlig, Ove Skår AS), Fredrik Martinsen (daglig leder, Ove Skår AS), Morten Fredriksen (adm. dir. Fredriksborg) og Vidar Solberg (utviklingssjef Fredriksborg). Foto: Ove Skår