Statssekretær Anders B. Werp spjærer snora assistert av banesjef Tom Petter Høgset (t.v.) og prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR. Foto: Irene Johansen

Oteråga kryssingsspor og stasjon åpnet

Torsdag 13. desember klippet statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet snoren for Oteråga kryssingsspor og stasjon på Nordlandsbanen to mil fra Bodø.

Selve kryssingssporet, som ligger rett sør for Reitan, er nå forlenget fra 320 til 695 meter. I tillegg er det bygget to nye plattformer og en undergang.

– Dette er et tiltak som kommer til å gi økt fleksibilitet i bruken av Nordlandsbanen og Saltenpendelen. Prosjektet gir bedre sikkerhet og er ikke minst en av flere brikker som kommer til å gi mer tilgjengelighet og bruk av kollektivtransportløsninger, sa statssekretær Anders B. Werp, melder banenor.no.

Oteråga stasjon er i dag det eneste stedet togene kan krysse mellom Bodø og Fauske. Kryssingsporet ble tatt i bruk i 2017, mens stasjonen altså åpnet ett år forsinket. Årsaken var at grunnforholdene skapte store problemer.

– Selv om vi gjorde gode undersøkelser avdekket vi ikke det fulle omfanget av kvikkleire. Det har vi erfart på tunge måten, sa prosjektdirektør Jon Brede Dukan i Bane NOR.

Økt trafikk

Konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund er godt fornøyd: – Kryssingsspor på 695 meter gir langt større fleksibilitet i trafikken på Nordlandsbanens nordre del, og muliggjør kryssing av 600 m lange godstog. Dette kan forenkle og forbedre toggangen på denne delen av banen, understreket konsernsjefen.

– Det legges også til rette for persontrafikk mellom Bodø og Oteråga/Reitan. Det er noen utfordringer med avgangstider for togene, men det bør være mulig å få til på sikt, sa Gorm Frimannslund.

Stasjonen ligger rett ved Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, der det er 250-300 ansatte som i dag busser eller biler mellom hjemplass og jobb. I 2012 kom Forsvaret med ønske om en holdeplass ved Bodin Leir og Reitan. Og nå er altså stasjonen på Oteråga en realitet. Forutsetningene for full utnyttelse av stasjonen er imidlertid endret.

– For vår del er forutsetningene endret fra da vi kom med forespørselen. Luftforsvarets ledelse ble ikke flyttet nordover som man først planla. Det er derfor færre ansatte på Reitan enn antatt. Den andre forutsetningen er at det ikke er etablert togstopp ved Bodin leir. Men hvis det etableres en holdeplass ved Bodin leir, og det passer med avgangstider, kan dette endre seg, sa generalmajor Lars Christian Aamodt.

– Som en drøm

I intervjurunden til slutt fikk lokalpolitikere og representanter for næringsliv og Bodø havn si litt om mulighetene for Nordlandsbanen framover.

– For oss som bor her nord er det å reise med toget nesten som en drøm. Det er fantastisk og unikt at våre forfedre gikk foran og laget visjonen i sin tid. Det knyttet Nordland tettere sammen med hverandre, sa Bodø-ordfører Ida Pinnerød. Hun vektla at Bodø i dag er et logistikknutepunkt med kort vei mellom flyplass, bane og sjø.

– Det er bra at vi kan åpne Oteråga og krysningssporet. Det er et steg av flere mot en mer og moderne Nordlandsbane, sa ordføreren.