Oppsamlingsbassenget, eller pumpesumpen som den også kalles, ligger 143 meter under havoverflaten.
Oppsamlingsbassenget, eller pumpesumpen som den også kalles, ligger 143 meter under havoverflaten.

Oslofjordtunnelen: Her lekker det nær tre millioner liter vann hvert døgn

Bak en låst dør på Oslofjordtunnelens dypeste punkt kan du gå ned i et mørkt rom. Der lekker det daglig flere millioner liter vann. Byggeindustrien ble med Mesta og Vegvesenet på inspeksjon.