Eli Grimsby og Svein Rennan signerer avtalen. Foto: Oslobygg
Eli Grimsby og Svein Rennan signerer avtalen. Foto: Oslobygg

Oslobygg og Betonmast inngår kontrakt for Nye Haukåsen skole

Oslo kommune ved Oslobygg KF har inngått kontrakt med Betonmast Romerrike AS for byggingen av Nye Haukåsen skole. Byggearbeidene er planlagt å starte opp tidlig i 2024.

Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF, uttrykker stor tilfredshet med avtalen. 

– Vi er svært fornøyde med å ha inngått denne kontrakten med Betonmast Romerrike. Vi har sett frem til å komme i gang med arbeidet, og dette markerer starten på et svært viktig prosjekt som vil gi elevene ved Haukåsen skole moderne og funksjonelle læringsfasiliteter, sier Grimsby i en pressemelding.

Nye Haukåsen skole og barnehage for multifunksjonshemmede skal bygges på tomten til gamle Stig skole. 

– Den nye skolen vil være bygget som en byomfattende 1-13 skole. Tomten vil oppgraderes, og settes i stand for å være tilpasset elevene og nabolaget rundt. I tillegg skal eksisterende gang- og sykkelvei utbedres for å bedre fremkommeligheten i området. Den nye skolen vil erstatte den eksisterende skolen på Trosterud, skriver Oslobygg i meldingen.

Den eksisterende spesialtannklinikken skal videreføres, og skal ta imot pasienter fra skolen samt andre pasienter med spesielle behov. Skolen skal bygges med en gymsal på 200 kvadratmeter og et terapibasseng/opplæringsbasseng. Begge disse vil det være muligheter for å leie.

– Vi er stolte over å ha blitt valgt som partner for dette viktige prosjektet. Vi ser frem til å samarbeide med Oslobygg KF for å skape en skole som vil være til glede og nytte for elever og lærere i mange år fremover, sier daglig leder i Betonmast Romerrike, Svein Rennan, i meldingen.

Nye Haukåsen skole er planlagt å stå ferdig til skolestart høsten 2026.

Ny Haukåsen skole og barnehage. Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor
Ny Haukåsen skole og barnehage. Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor