Ny Haukåsen skole og barnehage. Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor
Ny Haukåsen skole og barnehage. Illustrasjon: Enerhaugen Arkitektkontor

Betonmast skal bygge spesialskole og barnehage for 500 millioner

Betonmast Romerike er innstilt av Oslobygg KF til bygging av Ny Haukåsen skole og barnehage på Haugenstua i Oslo. Kontrakten har en verdi på om lag 500 millioner kroner.

Prosjektet omfatter detaljprosjektering og oppføring av ny skole og barnehage for multifunksjonshemmede med tilhørende utomhusanlegg og samferdselsanlegg. Bygget dimensjoneres for 83 elever fra 1. til 13. trinn, og barnehage med fire avdelinger for til sammen 16 barn. I alt blir det cirka 150 ansatte.

Haukåsen skole skal oppføres som passivhus og Nær Nullenergibygg (nZEB), med krav om blant annet solceller, solfangere og blågrønt tak. Et terapibasseng inngår også i bygget. Samlet areal er cirka 12.000 kvadratmeter.

– Betonmast Romerike har solid erfaring fra skolebygg, senest nå fra Nye Fjellhamar skole, Norges største barneskole, så dette prosjektet passer oss godt. Vi tar også med oss verdifull erfaring fra skolebygg tilpasset elever med spesielle behov. Ny Haukåsen skole og barnehage er et fantastisk flott prosjekt, som vi gleder oss til å realisere for Oslobygg, sier daglig leder Svein Rennan i Betonmast Romerike i en pressemelding.

Konsernsjef Peter Sandrup sier det er et viktig prosjekt som skal realiseres. 

– Med et svært erfarent og kompetent team, har Betonmast Romerike nok en gang landet et stort skoleprosjekt, sier Sandrup i meldingen.

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 500 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, og kontraktsinngåelse er ventet rundt 1. desember. Byggestart er estimert til første halvår 2024, med ferdigstillelse i andre kvartal 2026.