Foto: Lars Gartå, Dark arkitekter

Oslo skatehall er kåret til Årets idrettsanlegg

Oslo skatehall på Voldsløkka er kåret til Årets idrettsanlegg. I konkurranse med tre andre nominerte stakk skatehallen av med den gjeve prisen under Landskonferansen til BAD, PARK og IDRETT 15. juni.

Fakta Oslo skatehall 

- Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
- Totalentreprenør: Varden Entreprenør
- Arkitekter: Dark Arkitekter
- Design/produksjon av innendørs skatepark: Glifberg-Lykke og IOU Ramps
- Bruksareal: 2 300 kvm over to plan
- Innendørs skateareal: 1400 kvm.
- Unik bowl i bjørkefiner som rager opp i 2. etasjes høyde som en av svært få i verden
- L-formet streetsone i stål, betong og tre
- Vertramp i internasjonalt fomat
- Utendørs skateareal på ca. 640 kvm

Prisen Årets idrettsanlegg gis ut i et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.

– Vi er veldig stolte og glade over idrettsanleggsprisen. Oslo skatehall er unik. I tillegg til å være et arkitektonisk smykke, er hallen bygd for og med brukerne. Etter åpningen 12. januar i år har hallen hatt fulle hus hver dag og er allerede blitt en storstue for skating i Oslo, sier Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Inspirerende samarbeid
Idrettsanleggsprisen er en pris som tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming, innby til allsidig aktivitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Flerfunksjonalitet, kostnadseffektivitet og nytenkning vil bli vektlagt.

– Det har vært et inspirerende samarbeid med entreprenør, arkitekt og brukere. Sammen har vi optimalisert prosjektet og levert god kvalitet til riktig tid og kost, sier Bjørn Rustad, prosjektleder for Oslo skatehall i Kultur- og idrettsbygg.

Skreddersydd for nybegynnere og proffe
Oslo skatehall er Oslo kommunes første spesialbygde innendørshall for rullebrettkjørere som rommer alle deler av skateboarding; street, bowl og vert.

Skatehallen er først og fremst en brukshall som skal bidra til å dekke det økende behovet for lavterskeltilbud og selvorganisert idrett. Anlegget er tilpasset både nybegynnere og proffe. Samtidig tilfredsstiller Oslo skatehall internasjonale konkurransekrav, og vil være et naturlig valg for å arrangere både nasjonale og internasjonale mesterskap.

Anlegget har allerede vakt internasjonal oppmerksomhet og blant annet figurert på GQ Magazine sin liste over de ti kuleste tingene i verden.

– Det er blitt et råtøft anlegg, en storstue for skatere i Oslo, og forhåpentligvis vil også skatere i resten av landet og også internasjonalt finne veien hit, sier Eli Grimsby.

Skateforbud i morsetegn
I tillegg til areal for skating består hallen av en resepsjon, cafe, kontor, aktivitetsrom og publikumsområde.

Fasaden på bygget er unik og symbolsk, og dedikert til skatemiljøet i Norge. Morsetegnene, som danner mønsteret i de perforerte metallplatene, er en direkte avskrift av det tidligere norske totalforbudet mot bruk, salg og reklame for rullebrett, i morsetegn. Det samme grepet er også tatt innendørs, men her er mønsteret i morsetegn basert på begreper, triks og sjargong fra skatemiljøet.

De store glassfeltene i bygget skaper visuell kontakt mellom ute og inne, og åpenheten bidrar til at skateaktivitetene blir til inspirasjon for både utøvere og iakttagere.

Skatehallen holder passivhusstandard i henhold til kravene for idrettsanlegg og bygget blir varmet opp ved hjelp av energibrønner og varmepumpeanlegg. Alt armeringsjern er 100 prosent resirkulert stål, og prosjektet har hatt gode rutiner og stort fokus på HMS.