Oslo Skatehall

<p>Foto: Lars Gartå, Dark arkitekter</p>Foto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Finn Ståle Felberg,Kultur- og idrettsbygg KFFoto: Lars Gartå, Dark arkitekterFoto: Lars Gartå, Dark arkitekterFoto: Lars Gartå, Dark arkitekterFoto: Lars Gartå, Dark arkitekterFoto: Lars Gartå, Dark arkitekterFoto: Lars Gartå, Dark arkitekterSom en av svært få i verden, rager bowlen opp til 2. etasjes nivå. Konstruksjonen er 5, 20 meter høy, og gir ekstra skateareal i tillegg til å utgjøre en visuell forskjell i skateparken. Foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg.Oslo skathall er først og fremst en brukshall som skal bidra til å dekke det økende behovet for lavterskeltilbud og selvorganisert idrett. Foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg.Den nye skatehallen på Voldsløkka er utformet i tett dialog med brukerne og spesialtilpasset skaternes behov. Foto: Finn Ståle Felberg/Kultur- og idrettsbygg.

Med over 2.330 kvadratmeter areal i et splitter nytt, moderne bygg kan hovedstadens skatere nå få alt på ett brett. Oslo Skatehall skal løfte både skatemiljøet og lokalmiljøet på Bjølsen i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Idrettsbygg

Entreprisekostnad: 64,8 millioner kroner eks. mva.

Bruttoareal: 2.330 kvadratmeter

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Totalentreprenør: Varden Entreprenør

Arkitekt: Dark Arkitekter

Landskapsarkitekt: Rambøll Norge

Rådgivere: Forprosjekt: DARK/Rambøll | Prosjekteringsledelse: Varden Entreprenør | RI Akustikk, RI Miljø: Rambøll Norge | RI Bygg og Geoteknikk: Bjørnstad Prosjektering | RI Elektro: Ing. Frank Wickstrøm/Sweco | RI VVS: Haaland Klima/ Eriksen & Jensen/ DeltaTek | RI Brann: Høyer Finseth | RI Bygningsfysikk: Hjellnes Consult | Spesialrådgiver skating: Studio Navid Navid

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Solli & Hoff Oppmåling | Grunnarbeider: Sønstegård | Sprengning: Norsk Fjellsprengning | Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Aril Garseg | Betong: Murerfirma Jan E Engebretsen / Betongforsegling | Armering: Armeringssenteret | Støp: Fron Betong | Stålkonstruksjoner / Ståltrapper og rekkverk: Hansen Sveis & Montering | Takplater /Sandwichelementer / Metallkledning / Blikkenslager: Borg-Bygg | Mur og puss: Mjøndalen Mur & Puss | Tømrer: Carpin | Leddheiseport: Hörmann Norge | Foldevegg: Saxi Produkter | Lås og beslag: Lås & Sikring | Taktekking: Nortekk | Glassarbeider: Profilteam | Maler: Malermester Petter Skovholt | Himling: Akustikk Innredning | Bygginnredning: Idema | Betongsaging: Askim Betongsaging | Lydtetting: Firesafe | Solavskjerming: Lunex | Rørlegger: Eriksen & Jensen | Ventilasjon og automatisering: Haaland Klima | Elektro: Ing. Frank Wickstrøm | Heis: TKS Heis | Stansing av metallkledning: Stansefabrikken Fredrikstad | Innendørs skatepark: Glifberg-Lykke / IOU Ramps

Mellom 1978 og 1989 var skateboard totalforbudt ved lov i Norge. I dag er åtte paragrafer av loven om produktkontroll, som forbød bruk, salg og reklame for skateboard, gjengitt i morsekode over 2.200 kvadratmeter med perforerte aluminiumsplater over sandwichelementer i fasaden på Oslo Skatehall.

Selve bygget er gitt et sprekt uttrykk i tråd med de som skal bruke det, og Oslo kommune og byggherre Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) har lagt seg på et høyt nivå når det kommer til miljøegenskaper og energibruk i det spesielle idrettsanlegget.

Det er tydelig at pipen har fått en annen lyd siden 70- og 80-tallet.

– Dette har vært etterlengtet og har vært kjempet for i lang tid, og vi i KID ble glade da vi fikk oppdraget. Med både denne hallen og Skur 13 på Filipstad, som åpnet i fjor, har det vært to gode år for skatere i Oslo, sier direktør Eli Grimsby i byggherre KID.

Solid grunn

Skatehallen er bygget av Varden Entreprenør, som satte i gang med arbeidet i januar 2016. Fra før av hadde skaterne på Voldsløkka en asfaltert plass her med en del mindre ramper og hjemmelagde elementer.

Prosjektleder Jorunn Ulvan i totalentreprenør Varden forteller at med unntak av en del kabler og rør i grunnen som ikke fantes på kartene, har grunnen på prosjektet vært grei å jobbe med. Siden alle løsmasser innenfor Ring 3 automatisk klassifiseres som forurensede masser, har entreprenøren måttet være påpasselig med behandling og bortkjøring av massene.

5.000 kubikkmeter fjell måtte sprenges ut, og 6.000 kubikkmeter løsmasser ble kjørt bort til godkjent deponi før byggestart.

– Vi har ikke fokusert på problemer i dette prosjektet, og utfordringer som har dukket opp har vi i åpen dialog med byggherre, prosjekterende og underentreprenører løst etterhvert. Den største utfordringen har nok vært at dette er et komplisert bygg med spesielle konstruksjoner, sier Ulvan.

Godt miljø

Omtrent 100 tonn stål er brukt i konstruksjonene i bygget, samt 500 kubikkmeter betong. Skatehallen er bygget med passivhusskall, dekker det meste av sitt oppvarmingsbehov ved hjelp av seks geotermiske brønner på 250 meter hver, og er opplyst av LED-pærer, samtidig som at store åpne glassfasader bidrar med både naturlig lys på dagtid og godt innsyn for skuelystne naboer fra morgen til kveld.

– Vi klarte lekkasjetesten med god margin, men et idrettsbygg med takhøyde på 12 meter passet ikke helt inn i passivhusstandarden, forteller Ulvan. Byggherren besluttet en tilpasset ventilasjonsløsning for å gi brukerne et best mulig inneklima.

– Vi har ikke redusert ambisjonsnivået, men vi må ha en praktisk tilnærming, påpeker KID-direktør Eli Grimsby.

Miljøtankegangen har vært sentral gjennom hele prosjektperioden, og entreprenøren har dokumentert en sorteringsgrad på 73 prosent. Det er også etablert et fordrøyningsbasseng på 135 kubikkmeter i forbindelse med utbyggingen.

Åpen prosess

Selv om Oslo Skatehall er utført som totalentreprise, understreker prosjektleder for totalentreprenør Varden at åpen dialog og medvirkning har vært sentrale elementer i prosjektet. Eli Grimsby forteller at fremgangsmåten på Oslo Skatehall absolutt er noe den store kommunale byggherren ønsker å følge opp videre.

– Dette inspirerer absolutt hvordan vi ønsker å fortsette med prosjekter i KID. Her har vi fra dag én lagt vekt på at alle aktører må bidra for å nå målene for prosjektet, og takket være godt samarbeid mellom alle aktører, samt god brukermedvirkning, har vi fått et godt prosjekt levert til riktig tid, pris og kvalitet, sier Grimsby fornøyd.

Det er nedlagt omtrent 30.000 timeverk på Oslo Skatehall, og 205 personer fra 13 nasjonaliteter og 65 firma har vært med i utbyggingen. Samtlige er registrert og fulgt opp av Skatt Øst, som har vært inne i prosjektet som samarbeidspartner for å bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet i byggebransjen.

Prosjektet har opplevd én fraværsulykke da en arbeider hoppet ned fra et lasteplan og brakk ankelen. 30 Sikker jobbanalyser og 18 rapporter om uønskede hendelser er skrevet.

Både byggherre, entreprenør og arkitekt påpeker overfor Byggeindustrien at hele prosessen rundt Oslo Skatehall har vært preget av åpenhet, dialog og medvirkning, men at det samtidig har vært god kontroll på fremdrift, og kostnader.

– Vi har hatt veldig respekt for hverandres kompetanse. Det handler om å ta og gi, sier Grimsby.

Arkitekt Merete Hoff i Dark arkitekter skryter av det hun beskriver som en svært fremoverlent holdning hos byggherre KID.

– Vi har fått inn god kunnskap i alle ledd, og alt som er gjort i dette prosjektet har vært beste praksis. Det handler ganske enkelt om å ta gode valg, sier hun.

Mer unikt

Hoff forteller at Oslo Skatehall er bygget for at skatingen skal gjenspeiles i både form og funksjon. Både det ytre uttrykket og utformingen inne er laget for å illustrere og legge til rette for bevegelse, og lokalene er spesialtilpasset behovene til både fritids- og konkurranseskatere innen disiplinene Bowl, Vert, Microramp og Street. Opptil 50 skatere skal kunne bruke hallen på samme tid over to etasjer. Egne publikumsarealer, kafé og pause- og videorom legger til rette for foreldre og for mer stasjonære aktiviteter.

Arkitekten har, i tillegg til en entusiastisk og kunnskapsrik brukergruppe, fått med seg gode råd, både fra en skatearkitekt og en praktikant som er god på skating, og Hoff forteller at oppdraget har vakt stor interesse både i form av nye jobbsøkere og kolleger som har kjøpt sine første rullebrett. Prosjektleder Bjørn Rustad for byggherre KID var tredjemann til å prøve seg i den splitter nye hallen.

Et spesielt prosjekt har vakt spesiell interesse.

– Det er ikke ofte man får et bygg som er bygget med tanke for skating helt fra begynnelsen, påpeker Rustad.

Underlagene inne i hallen er kvalitetstestet med skateboard, og selve rampene er levert av en tysk spesialist i en direkte kontrakt med KID.

– Alle prosjekter er unike, men enkelte er mer unike enn andre. Dette har virkelig vært et morsomt prosjekt å bygge, forteller prosjektleder Jorunn Ulvan i Varden Entreprenør.


Flere prosjekter