Nøkkelvann skole er et kommunalt prosjekt hvor man allerede har nådd byrådets mål om å redusere utslippene fra byggematerialene med 30 prosent. Foto: Gaute Gjøl Dahle

Nøkkelvann skole er et kommunalt prosjekt hvor man allerede har nådd byrådets mål om å redusere utslippene fra byggematerialene med 30 prosent. Foto: Gaute Gjøl Dahle

Oslo kommune vil kutte 30 prosent i klimagassutslippene fra byggematerialer

Oslo kommunen vil redusere klimagassutslippene fra byggematerialer i nye og rehabiliterte bygg i kommunen med 30 prosent. EBA-sjefen utfordrer regjeringen til å sette samme mål.