Oslo kommune tror ikke de vil klare å rydde veiene tirsdag morgen

Meteorologisk institutt melder om 20 til 30 centimeter snø fra mandag til tirsdag. Bymiljøetaten i Oslo kommune tror ikke de vil klare måke all snøen.

Bymiljøetaten har i løpet av helgen forberedt seg for brøyting og bortkjøring av snø fra fortauer, men de varslede mengdene snø kan skape utfordringer for fremkommeligheten tirsdag morgen.

– Det kan bli enkelte avvik i normal fremkommelighet de nærmeste dagene, men vi skal jobbe på høygir for å holde Oslo fremkommelig og trygg, sier Joakim Hjertum i Veiseksjonen i Bymiljøetaten.

Det er få snødeponier i Oslo, opplyser Hjertum. Når forholdene blir så krevende som det som meldes natt til tirsdag, blir det en utfordring å få store mengder snø raskt vekk fra gater og fortau.

– Dersom vi må anlegge store snøranker når vi brøyter, må vi i morgen prioritere å holde fortauer åpne og trygge. Dette kan stedvis gå på bekostning av sykkelfelt, også der disse er prioriterte. Vi vil kjøre bort snøen fra slike så raskt det lar seg gjøre å tilbakestille dem til høy standard, sier Hjertum.