Kampsportutøveren Geir Kåre Nyland og advokat Christian Lundin på befaring på brygga der han hoppet fra, da saken gikk for Oslo tingrett i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB
Kampsportutøveren Geir Kåre Nyland og advokat Christian Lundin på befaring på brygga der han hoppet fra, da saken gikk for Oslo tingrett i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Oslo kommune tapte ankesak etter stupeulykke

Borgarting lagmannsrett ga medhold til Geir Kåre Nyland, som saksøkte Oslo kommune etter å ha fått varige mén i en stupeulykke i Bjørvika i 2021.

Lagmannsretten har lagt vekt på at ulykken kunne vært unngått ved bedre skilting, melder NRK.

– Jeg er kjempeglad. Det er en lettelse å vinne for andre gang. Det har ikke gått helt opp for meg at jeg har vunnet, sier Nyland til kanalen.

Det er tre år siden han, som på daværende tidspunkt var kampsportutøver, traff et betongelement under vann med hodet først da han stupte fra brygga i Bjørvika i Oslo. Det førte til at han ble lam fra brystet og ned.

– Dårlig skilting

Nyland gikk til sak mot kommunen fordi han mente det var for dårlig skiltet. Tingretten ga ham medhold i at sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige da ulykken skjedde.

Nylands advokat, Christian Lundin, argumenterte i retten for at skiltingen var for dårlig ut ifra kunnskap kommunen hadde om hvordan området ble brukt.

Det var riktignok satt opp varselskilt om grunt vann/stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, men Lundin mener dette ikke var tilstrekkelig ettersom det er mange som bader i området, og at skadepotensialet er såpass stort dersom man treffer betongrøret.

Flere saker

Lundin trakk også fram en annen nylig dom fra Borgarting lagmannsrett. Oslo kommune ble i april dømt i en sak der en person ble skadet på Sørenga i 2018.

En lege fikk et komplisert ankelbrudd etter at han hoppet i vannet for å redde en livløs person. Kommunen har imidlertid anket saken der legen ble skadet, videre til Høyesterett.

– Det er oppsiktsvekkende hvor langt kommunen vil drive de som er hardt skadet i slike ulykker, oppover i rettsapparatet, sa Lundin den gang.

Borgarting lagmannsrett mener skiltingen på Sørenga brygge utenfor Munchmuseet i Oslo ikke var god nok da en tidligere kampsportutøver stupte fra brygga, traff et betongrør med hodet først og ble lam. Foto: Heiko Junge / NTB

Borgarting lagmannsrett mener skiltingen på Sørenga brygge utenfor Munchmuseet i Oslo ikke var god nok da en tidligere kampsportutøver stupte fra brygga, traff et betongrør med hodet først og ble lam. Foto: Heiko Junge / NTB