Den ene Oslo-tomten i Reinventing Cities-konkurransen er omtrent 2.200 kvadratmeter stor og ligger sentralt på Furuset innenfor områdereguleringen for Furuset. Foto: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Oslo inviterer til stor byutviklingskonkurranse

Byggenæringen inviteres til å delta i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities, hvor 19 storbyer verden over skal utvikle til sammen 49 tomter. Oslo stiller med to tomter.

Det skriver kommunen i en pressemelding i forkant av et gratisseminar om konkurransen 19. januar i Oslo.

Målet for konkurransen er, ifølge meldingen, å bidra til å utvikle og realisere innovative og klimanøytrale løsninger i byutviklingen, og målgruppen er utviklere, arkitekter og prosjekterende med bærekraftskompetanse. Konkurransen ber om tverrfaglige team for å oppfordre til nye typer samarbeid.

Hver vinner på de utvalgte tomtene skal få anledning til å kjøpe eiendommen og realisere vinnerforslaget. Oslo stiller med to tomter.

Den ene eiendommen, på omtrent 10.000 kvadratmeter, ligger sentralt på Stovner i nærheten av Stovner T-banestasjon.

Les mer om eiendommen her.

Den andre eiendommen er omtrent 2.200 kvadratmeter stor og ligger sentralt på Furuset innenfor områdereguleringen for Furuset. Dette området på Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur.

Les mer om eiendommen her.

Seminaret arrangeres av Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, i samarbeid med FutureBuilt og Grønn Byggallianse.

Påmelding og mer informasjon finnes på FutureBuilts nettsider.