Olav Thon har luftige planer for Gunerius. Illustrasjon: White arkitekter / Beauty & the Bit

Lei av utbyggere som foreslår 100 meter høye bygg

Oslo Venstre går til kraftig angrep mot utbyggere som vil bygge bygg som er godt over dobbelt så høye som maksgrensen i kommuneplanen.

I den gjeldende kommuneplanen i Oslo er maksgrensen for nye bygninger 30 meter i høyden.

I planen åpnes det for unntaksvis å tillate opptil 42 meter høye nybygg. Men flere og flere utbyggere utfordrer kommunen i høyden, og legger frem forslag på bygg opp til 110 meter i høyden.

Ifølge Aftenposten er tre gigantbygg for tiden under behandling hos plan- og bygningsetaten.

Forslag til det nye Landbrukskvartalet på Grønland er på 100 meter, Entra-bygget på Vaterland er på 110 meter og Olav Thons Gunerius-planer er på 98 meter.

Dette har fått begeret til å renne over hos Oslo Venstre.

– Kommuneplanen er tydelig på at 42 meters byggehøyde kan tillates utvalgte steder. Det å foreslå 100 meters bygg når kommuneplanen sier inntil 42, er respektløst overfor Oslo bystyre, sier Oslo Venstre-leder Espen Ophaug til Aftenposten.

Men Oslo vil ikke få noen ny høyhusstrategi med det første, ifølge Hanna Marcussen, byråd for byutvikling.

– Dagens høyhusstrategi ligger fast. Vi har ingen planer om å foreslå en ny høyhusstrategi som åpner for flere høyhus eller utvidet maksimalhøyde utover det dagens høyhusstrategi gjør, sier Marcussen til Aftenposten.

Marcussen understreker at hun forventer at utbyggere forholder seg til kommunens overordnede planer. Men hun utelukker heller ikke at gigantprosjektene kan få gjennomslag.

– Selv om høyhusstrategien åpner for høyhus i enkelte områder, er det ingen garanti for at utbyggere får gjennomslag for planene sine dersom prosjektene ikke har gode nok kvaliteter. Disse vurderingene må gjøres i hver enkelt sak.

Byråden har ifølge Aftenposten ikke tatt stilling til de tre nevnte prosjektene, da de ennå ikke har vært oppe til politisk behandling.