Ormen Lange-kontrakter slås sammen

De tre store kontraktene som Aker Kværner tidligere er tildelt for byggingen av Ormen Langes landanlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal, er nå samordnet.

Hydro har nå en stor EPC-kontrakt med Aker Kværner der Aker Stord er kontraktspartner, skriver Hydro på sine hjemmesider. Aker Kværner Engineering and Technology og Aker Stord er tidligere tildelt tre store kontrakter for Ormen Lange prosjektet. Det gjelder kontrakten for prosjektering av landanlegget på Nyhamna, den første store områdekontrakten for bygging av mottaks- og eksportanlegget for gass, samt hovedinstallasjonskontrakten. Hydro og Aker Kværner/Aker Stord signaliserte i september i fjor at man ville evaluere en eventuell samordning av inngåtte kontrakter. Dette arbeidet er nå sluttført, og resultatet er sammenslåing til en stor EPC-kontrakt på omkring 7,8 milliarder kroner Aker Stord tar nå et totalansvar for levering av ingeniørtjenester, innkjøp og bygging til rett tid og kvalitet. Aker Stord får med dette ansvaret for grensesnittene mellom de tidligere tre kontraktene. For Aker Stord innebærer dette muligheter for optimalisering av alle prosessene i utbyggingen. Tidligere ble dette styrt som tre kontrakter, der Hydro administrerte samspillet mellom dem. Nå er underlaget godt definert, og det er hovedsakelig detaljprosjektering og bygging som gjenstår. Vi ser at det er mulig å forbedre gjennomføringen ved at Aker Stord tar et totalansvar, sier prosjektdirektør Tom Røtjer. Ved denne samordningen av kontraktene vil kommunikasjonen gå direkte mellom de som leverer ingeniørtjenester og fabrikasjon. På den måten effektiviseres gjennomføringen, sier Røtjer. Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen, noe som omfatter all feltutbygging, gassprosesseringsanlegget på Nyhamna, og eksportrørledningsprosjektet Langeled. Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på norsk kontinentalsokkel. Det ligger 120 kilometer utenfor Mørekysten og på en havdybde fra 800 til 1.100 meter. Planlagt produksjonsstart er i oktober 2007.