<p>Administrerende direktlr Egil Skavang i Arkitektbedriftene.</p>Ordstyrer og kommunikasjonsrådgiver i Arkitektbedriftene, Berit Solli, åpnet frokostmøtet.Journalist Ole Harald Nafstad.

Optimisme blant arkitektene

Norske arkitektbedrifter har god tro på det kommende halvåret. Så langt har også 2015 gitt arkitektene grunn til å være positive.

Arkitektbedriftene inviterte tirsdag til frokostmøte sammen med Asplan Viak og Snøhetta i Oslo, med tema innovasjon. I tillegg til å trekke frem muligheter og planer for fremtiden innen arkitektur, så man også på de umiddelbare utsiktene for bransjen.

Administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene presenterte funn fra konjunkturrapporten for arkitektbransjen, og Skavang innrømmer overfør Byggeindustrien at tallene overrasker litt.

– Noe av det mest interessante her er at arkitektene er såpass optimistiske for fremtiden. Dette er gjennomgående for hele landet, både med tanke på ordrereserve og årsverk. Det er vi egentlig litt overrasket over, sier han.

Opp og frem

Undersøkelsen blant Arkitektbedriftenes 580 medlemmer ble besvart av 269 i perioden 10. til 21. august. Hele 29 prosent av deltakerne i konjunkturundersøkelsen svarer at de forventer større ordrereserve om seks måneder. 24 prosent forventer flere årsverk.

Da medlemsbedriftene svarte på disse spørsmålene i januar i år, var tallene omtrent det samme.

– Og når vi ser tilbake, ser vi at forventningene i stor grad ble innfridd. Det har vært litt nedgang på Vestlandet og i Oslo, men hvis vi ser på Norge generelt, har vi opplevd vekst, sier Skavang.

Talende tall

Skavang tror arkitektenes optimisme er en god indikator for hvordan markedet vil utvikle seg fremover også.

– Vi må anta at bedriftene har god oversikt over reservene sine. Nå har det gått nesten to måneder siden undersøkelsen, og vi har fått både positive og negative signaler fra markedet, men det ser bra ut.

Arkitektbedriftene-direktøren understreker at det også er verd å merke seg at få prosjekter stoppes i planfasen, hvor det også er lettest for byggherrer og investorer å trekke seg ut.

– Normalt er jo arkitektene de som merker nedgang i byggebransjen best og raskest, så at optimismen er høy hos oss er også en god indikator for bransjen for øvrig, sier han.

Spennende fremtid

I tillegg til Egil Skavang og konjunkturrapporten, fikk de fremmøtte også høre om forskning og innovasjon i bransjen.

Arkitekter fra Asplan Viak og Snøhetta fortalte om sine forsknings- og utviklingsprosjekter, og Superunion og The Secret SPACEGROUP delte sine fortellinger om innovasjon.

Journalist og tidligere redaktør i innovasjonsmagasinet 3in.no Ole Harald Nafstad delte noen av sine spådommer om fremtidens arkitektur.