- Våre medlemsbedrifter over hele Norden bruker svært mye krefter på ubetalte konkurranser i offentlig regi, sier Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge.

- Den totale innkjøpskostnaden er for høy

- Innkjøpere, lovgivere og arkitektledere må nå gå sammen for å øke kvaliteten på konseptarbeidet i den tidligste fasen av et prosjekt og for å standardisere unødvendige dokumentasjonskrav. Det er ikke til prosjektets beste at det kreative arbeidet skjer på et svakt grunnlag i en ubetalt konkurransesituasjon.

Det var konklusjonene da Arkitektbedriftene i Norge møtte sine nordiske søsterorganisasjoner i Reykjavik nylig.

Til sammen representerer de fem organisasjonene som møttes omtrent 2.000 nordiske arkitektkontor. De er nå bekymret for hvordan rutinene for det offentliges innkjøp av arkitekttjenester fører til ufullstendig prosjektering, dårligere bygg og svakere byer.

Bedre bestillinger

- Våre medlemsbedrifter over hele Norden bruker svært mye krefter på ubetalte konkurranser i offentlig regi. Konkurranser preget av svakt bestillingsunderlag og der prisen på arkitektarbeidet gjerne er det viktigste vilkåret for å vinne, reduserer mulighetene for utvikling av de gode og riktige løsningene, sier Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge.

Han minner om at bygninger skal stå lenge, være innbyggernes arbeidsplasser og skape verdi. De skal kunne bygges effektivt med moderne teknologi.

- Det er flest av de kontorene som ikke vinner konkurransen, og disse legger igjen et omfattende kreativt arbeid som ikke gir verdi til prosjektet, som er ubetalt og som kun får verdi for deres egen videre utvikling. På denne måten utfører arkitektene en stor mengde faglig gratisarbeid. Dette kan kanskje høres ut som et lite problem for det offentlige og samfunnet, men i det lange løp vil det kunne bety en vesentlig svekkelse av utvikling. Ingen kan fortsette å levere innovasjon, kvalitet og arkitektur, prege samfunnsutvikling og underbygge landets internasjonale konkurranseevne uten å bli betalt for det, utdyper Skavang.

Ubetalt arbeid

Han mener at når en konkurranse skal inkludere stadig større andel av beregninger, analyser, kvalitetssikring og dokumentasjon, samtidig som løsningen skal være stadig mer komplett og gjennomarbeidet sier det seg selv at det kreative arbeidet og den riktig gode løsningen vil lide og tape.

- I mange tilfeller ser vi dessuten at endringer underveis i prosjektet gjør de innledende arbeidene unødvendige. Vi tror det må legges større vekt på et kvalitativt forarbeid for konkurransen og at det må gis tilstrekkelig rom for arbeidet med løsning og kvaliteter i et samspill med byggherren og med andre fag. Dette er en viktig del av oppgaven og må være honorert, sier han.

Skavang peker også på at Arkitektbedriftene selv må bli bedre til å beskrive og verdiberegne sine ytelser og gjøre kunden oppmerksom på at kvalitet koster.

- Det vil også bety at man må være forberedt på å si nei til urimelige eller uanstendige kontrakts- eller konkurransevilkår, påpeker Skavang.

Tre tiltak

De nordiske bransjeorganisasjonene foreslår tre tiltak som kan brukes til å kommunisere, visualisere og løse disse problemene:

1. Anskaffelse av arkitekttjenester må være fokusert på den kreative og nyskapende delen av byggeprosessen. Og en del av dette arbeidet må kompenseres økonomisk.

2. Den totale kostnaden for innkjøp må bli mer synlig. Kjøpere og næringen selv må være mer åpne med data om arbeidet og innsatsen som er gjort i løpet av anskaffelsesprosessen.

3. Prosessen for anskaffelse må være mer standardisert, med fokus på de virkelig viktige delene av prosessen.