Logistikkdirektør Gard Erik Dahl (til venstre) og logistikksjef John-Kristian Skogholt i Optimera. Foto: Optimera

Optimera forbedrer logistikken

Optimera sentraliserer logistikkontrollen sin i et nasjonalt kjørekontor og satser på nye transportløsninger for mindre klimagassutslipp.

– Vår bransje kommer aldri unna behovet for transport av byggevarer, og våre varer stiller store krav til plass og kapasitet. Når det er sagt vil det alltid være potensial for forbedring, og her skal vi være først i rekken, sier logistikkdirektør Gard Erik Dahl i Optimera i en pressemelding fra byggevareselskapet.

– Vi samler nå alle krefter i et nasjonalt kjørekontor. Det betyr at vi i større grad skal styre biler og varestrøm i hele Optimera fra sentralt hold. Gjennom vårt TMS-system kan vi blant annet sørge for bedre fyllingsgrad på bilene og mer effektive og optimaliserte transportruter. Det vil gi stor effekt i form av redusert tungtransport på veiene, fortsetter Dahl.

I tillegg til å vende bilparken over mot fossilfrie maskiner, har Optimera også tatt i bruk lengre vogntog som kan redusere antallet turer. De vurderer samtidig nye ruter for transporten.

– Vi utøker blant annet bruken av båt og jernbane som supplement til biler, spesielt på varetransport nord for Trondheim. Fra 2021 flytter vi rundt 300 semitrailere på toget til Narvik, med utkjøring nordover derfra, og rundt 200 til båt. Det er mer miljøvennlig og gir økt kontroll på varestrømmen, sier Gard Erik Dahl.